In Amerika geldt sinds deze week een negatief reisadvies voor Europa wegens gevaar voor aanslagen. Er vond laatst geen incident plaats, maar Amerika wil voorafgaand aan de zomervakanties de burgers waarschuwen voor een ‘continu’ risico.

In Nederland is de Rijksoverheid verantwoordelijk voor de veiligheid van haar burgers in het buitenland. Hoe stelt de overheid zo’n reisadvies nou samen? Daphne Kerremans, woordvoerster van het Ministerie van Buitenlandse Zaken: “Het is een ingewikkeld proces; we krijgen onze informatie over het buitenland vooral van onze ambassades. Ook krijgen we inlichtingen binnen van veiligheidsdiensten of inwoners van het land. Zo houden de veiligheid van ieder stukje van de wereld in de gaten.”

Het gaat de Verenigde Staten specifiek om het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Zweden en Rusland.
De Department of State deelt op hun site: “Terwijl de lokale overheden continueren met antiterroristische operaties, blijft de Department zich desondanks zorgen maken over potentiele toekomstige aanslagen.” In Nederland zijn de dreigingen minder hoog. Hieronder staan de reisadviezen die onze Rijksoverheid geeft. Links van het land staat een cijfer, dat is de positie van het land op het gebied van onveiligheid. Deze gegevens zijn te vinden in de Global Peace Index.

Naast terrorisme wordt natuurlijk ook naar andere factoren gekeken. Kerremans: “Wij kijken ook naar demonstraties als er bijvoorbeeld verkiezingen zijn, of natuurrampen zoals tsunami’s of aardbevingen. We geven ook praktische tips mee. Denk dan aan welke taxi je moet nemen in Mexico als je niet ontvoert wil worden. Er is sprake van maatwerk voor elk land.” Al deze factoren spelen mee in het bepalen van het reisadvies naar een land. De Verenigde Staten zijn extra voorzichtig deze zomer vanwege de recente aanslagen in Europa.