Er komt steeds meer aandacht voor de twee minuten stilte tijdens de dodenherdenking op 4 mei. Toch zijn er instanties die helemaal niet stil kunnen zijn om acht uur. Wat doen bijvoorbeeld ambulancemedewerkers tijdens die twee minuten? Manager Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord, Casper van den Brandt, vertelt dat er dit jaar voor het eerst extra aandacht is gevraagd aan de medewerkers om de twee minuten te respecteren.