Jaarlijks komen scholen zeshonderd docenten tekort. Ondertussen zijn ook de aanmeldingen op de lerarenopleidingen niet hoog en denkt zo’n 63 procent van de basis- en middelbare schooldocenten regelmatig aan stoppen volgens de  Algemene Onderwijsbond. Het docentschap lijkt geen populair beroep meer te zijn.  

Het tekort aan docenten heeft volgens imagodeskundige Zabeth van Veen meerdere oorzaken. De overheid biedt weinig geld en mogelijkheden voor verandering. Ook is het imago van het docentschap de afgelopen jaren verslechterd. “Leraren worden te weinig in bescherming genomen en ouders worden juist mondiger, als het om conflicten gaat. Ook in de media wordt er vaak negatief gesproken over het onderwijs. Hierdoor ontstaat er minder respect voor het vak.”, vindt de imagodeskundige.

“Aan de ene kant begrijp ik die negativiteit wel. Jongeren worden opgeleid voor functies die er over tien jaar misschien niet eens meer zijn”, aldus Van Veen. “De lesmethoden zijn achterhaald, het zijn veelal dezelfde als zo’n twintig jaar geleden.” Ook is er weinig ruimte  voor eigen  creativiteit voor de invulling van lesprogramma’s volgens haar. Het wordt niet gestimuleerd door het bestuur en Leerlingvolgsysteem waardoor het werk minder leuk lijkt. Volgens de imagodeskundige beginnen veel docenten vanuit idealisme aan het vak, maar dat neemt vaak snel af. “Leerkrachten horen meer vrijheid te krijgen om de dingen in te vullen op de manier waarop het aansluit bij de groep die zij op dat moment doceren.”

Het zou ook helpen wanneer directie en docenten zich  positiever zouden uitspreken over hun vak , zo vindt de imagodeskundige. Het is geen groep die zich op de borst klopt of profileert. In het onderwijs ventileert men te vaak de problemen en de zwaarte van het beroep. “Stop met het verantwoorden van je zes weken durende vakantie en zeg eens: ‘had je maar een vak moeten leren, als je 6 weken vrij wilt hebben en naast je baan ook nog tijd hebt om je eigen kinderen te zien.’”

Ook zegt Zabeth dat de carrièrekansen met bijbehorende salarisverhogingen niet echt aantrekkelijk zijn. Of je nu zes extra taken doet of de kantjes er vanaf loopt, je verdient toch hetzelfde. Volgens de deskundige zijn de kansen om door te groeien er weinig tot niet. “Docenten die beter zijn in hun vak moeten meer waardering en een hoger salaris krijgen. Maar dit is moeilijk te meten. De beste leerkrachten krijgen vaak de moeilijkste groepen daarom is een leerkracht simpel afrekenen op toetsresultaten geen eerlijke manier.” Volgens de imagodeskundige zal het imago door een hoger salaris beter worden en trek je nieuwe docenten aan. “Voor mensen die echt als succesvol gezien willen worden in deze maatschappij is het beroep niet weggelegd. Mensen hebben bij docenten niet meer zoiets van ‘wow, die heeft het ver geschopt.’”