Het aantal jongeren in Brabant dat behandeld wordt voor verslavingsproblemen is sinds 2016 gestegen. Met 27,5 procent maar liefst. Dit blijkt uit cijfers van de verslavingszorginstantie Novadic Kentron.

Op het eerste oog is dat iets wat zorgen opwekt, maar dat blijkt niet nodig. Irene Dijkstra (hoofd van het jeugdverslavingsprogramma van de instantie) vertelt in een interview met de nieuwssite BN DeStem namelijk dat het niet zo is dat er meer verslaafde jongeren zijn. Hoe kan dit dan zo komen?

Denise Valk is teamleider van Kentra24, een onderdeel van Novadic Kentron gespecialiseerd in jongeren. Valk: “Deze groei in aantal behandelingen kan komen door de stijgende aandacht die er afgelopen jaren is ontstaan rondom verslavingen. Jongeren zien zelf vaak niet in hoe ernstig de problemen zijn, daar willen wij ze bij helpen.”

Op stap met hangjongeren
Kentra24 heeft een afdeling preventie. Deze groep gaat de straat op, probeert zich aan te sluiten bij groepen hangjongeren, geeft voorlichtingen op scholen en biedt wegen aan om hulp te zoeken. “De straat op gaan en aansluiting zoeken bij groepen jongeren is niet direct bedoeld als hulpverlening” , vertelt Valk, “het is vooral bedoeld om de doelgroep in beeld te brengen. Door meer contact te maken, kunnen wij erachter komen wat de beweegredenen zijn voor jongeren om te gaan gebruiken. Als we dat weten kunnen we hier ook meer aan doen.”

Bij voorlichtingen op scholen gaat vaak iemand mee die een eigen verhaal kan vertellen. Een (ex)verslaafde bijvoorbeeld. Ook is het, volgens Valk, belangrijk dat ouders en verzorgers alert zijn. “Het gebruik van bijvoorbeeld alcohol wordt vaak als redelijk normaal gezien. Toch is dit in veel gevallen óók een probleem en zou het meer opgemerkt moeten worden.”

Verslaving en media
De stijging in het aantal behandelde jongeren komt dus grotendeels door de aandacht vanuit centra en scholen, maar er zijn meer redenen te noemen. Edwin Koomen, medisch directeur van Rodersana (een verslavingskliniek in Oirschot) noemt er nog een. “Er wordt steeds meer gesproken over verslavingen in de media. Televisieprogramma’s bijvoorbeeld, waarin wordt verteld over de voor- en nadelen van het gebruik van drugs en drank. Dit is aandacht die bij een grote groep terecht komt en dat zorgt voor steeds meer bewustwording.’

Spuiten en slikken, LEF, Drugslab, Trippers. Dit zijn voorbeelden van media waar Koomen het over heeft. Maar hoe gaat dit nou precies in zijn werk? Ook mediadeskundige Justine Pardoen en LEF-redacteur (tijdschrift verslaving) Linda van Doorn hebben daar een mening over.

Bron: BNN VARA

Het tijdschrift LEF schrijft vooral over ex-verslaafden en schrijft voor verslaafden in herstel, hun naasten en familieleden. Toch blijven er ook nog steeds veel verslaafden die zich niet laten behandelen, terwijl ze dit eigenlijk wel zouden moeten.

Cannabis is nog steeds de grootste verslaving onder jongeren. Er is ook een ‘upcoming’ soort in de leeftijdsgroep: gamen. Vanwege privacyredenen zijn is de naam van interviewkandidaat één veranderd, en de stem vervormd.