Festivals, speciale studieverenigingen en samen casussen oplossen om de doorstroom van hbo naar mbo te verbeteren. Deze en andere plannen werden gisteren door 250 studenten aan minister Bussenmaker gepresenteerd. Zij trok namelijk 11 miljoen euro uit om vroegtijdige uitval van mbo-studenten tegen te gaan.

Een van de studenten die deel uitmaakte van de adviesraad StudentLab, is de 19-jarige Elijah Alvares. “Bij de verbinding tussen het mbo en hbo wordt eigenlijk gewoon gefaald. Het percentage mbo’ers dat in het eerste jaar van een hbo-opleiding stopt, ligt namelijk veel hoger dan dat van de havisten en dat is zorgelijk”, vertelt hij.

Meerdere groepen, meerdere oplossingen
De groep van 250 studenten werd verdeeld in meerdere groepen om zoveel mogelijk ideeën uit te werken. “Mijn groep hield zich vooral bezig met het idee waarbij mbo- en hbo-studenten samen aan een casus werken.” Legt Alvares uit. Op deze manier kan een mbo-er de sfeer van zijn vervolgopleiding proeven. “Anders dan op de havo, wordt vanuit het mbo hier namelijk nauwelijks aandacht aan besteed.”

Het belang van contact
Ook andere plannen, zoals studieverenigingen en festivals passeren de revue. Alvares verwacht dat ook deze oplossingen voor een betere doorstroom kunnen zorgen. “Op het mbo zijn er bijna geen studentenverenigingen, hierdoor worden de studenten niet verenigd. Speciale studieverenigingen kunnen daar wat aan doen,” verklaart hij.

Of je het nou op het mbo of hbo aanpakt: het probleem is er.

Subsidie
Vanaf nu is het aan de vervolgopleidingen. “Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap subsidieert scholen die de door ons gemaakte projecten aanpakken en ermee aan de slag gaan.” Met al die verschillende ideeën, verwacht de 19-jarige student dat er voor iedere hbo- opleiding wel wat tussen zit.

Wel blijft de student realistisch. “Of je het nou op het mbo of hbo aanpakt: het probleem is er.” Hij hoopt daarom dat de opleidingen er zo vroeg mogelijk mee aan de slag gaan. “Waarom zou je het laten sudderen als je het ook op tijd kunt aanpakken?”