Ieder jaar komen er duizenden klachten binnen bij het LAKS tijdens de examenperiode van middelbare scholieren in Nederland. Dit jaar bereikte een toets een recordaantal: over het vwo-examen Nederlands kwamen in nog geen week tijd bijna 29.000 klachten binnen.

Het is niet de eerste keer dat een examen Nederlands zorgt voor een hoop ophef. Al drie jaar op een rij is dat het geval, met dit jaar een top-aantal in klagers.

Volgens Marloes van Beljouw, docente Nederlands aan het Theresialyceum in Tilburg, speelden meerdere dingen hierbij een rol. “Vooral de lengte is ze erg tegengevallen. Al twee jaar lang was het examen Nederlands erg lang, dit jaar zou daar iets aan gedaan worden. Dat is alleen zeker niet het geval.” Nicole Nooijen, docente Nederlands op dezelfde school, voegt hier nog wat aan toe. “Er zijn daarnaast dit jaar ook veel open vragen, wat veel tijd kost. Verder moet er rekening gehouden worden met taalvaardigheid en met het aantal woorden waarin de vragen beantwoord moeten worden.”

Het is dan ook zo dat er steeds meer verwacht wordt van middelbare scholieren, vooral op havo en vwo. Sinds een paar jaar is het examen Nederlands wat moeilijker en is de norm lager. “De examens voldeden namelijk niet aan het 4F niveau dat een vwo’er moet beheersen,” vertelt Nooijen. “Daarnaast,” aldus Van Beljouw, “worden er hogere eisen gesteld aan de poorten van vervolgopleidingen. Leerlingen die van de middelbare school komen zijn kennelijk niet goed genoeg in lezen en schrijven. De toegangseisen om te kunnen gaan studeren zijn daarom strenger geworden.”

Van Beljouw en Nooijen aan het nakijken.

Klachten overdreven?
De docenten vertellen dat er echt leerlingen in tranen waren na het maken van het examen. Toch zullen er ook altijd leerlingen bijzitten die enkel klagen om te profiteren. Drie vwo leerlingen geven hun mening.

Anouk Bax: “Ik heb geen klacht ingediend. Ik vond het examen wel lastig, maar niet moeilijker dan de examens die ik geoefend heb. Het aantal klachten vind ik dus ook een beetje overdreven.”


Pepijn Hamers: “Al die klachten zullen een beetje bedoeld zijn om stoom af te blazen na een examen. Het was moeilijk, maar niet onmogelijk denk ik. Ieder jaar zullen er wel meer                                                                  klachten komen, dat wordt een                                                                  trend.”

 

Joos Vrijdag: “Je zou toch denken dat ze bij CITO na drie jaar snappen hoeveel vragen je kan stellen in zo’n examen. Met oefenen deed ik er anderhalf uur over, bij het echte examen bijna het dubbele.”


Wat wordt er met mijn klacht gedaan?

Als je een examenklacht wil indienen, kom je bij LAKS (Landelijk Aktie Komitee Scholieren) terecht. Sterre Teunissen van de organisatie vertelt wat zij doen met de klachten die binnenkomen. “We bekijken iedere klacht en controleren fouten. Klachten over bijvoorbeeld tijdsnood kunnen wij alleen bespreken bij het eindgesprek met CITO en het College voor Toetsen en Examens.”

Op Social Media zorgde het examen voor een heleboel reacties. Op twitter werd de mening niet onder stoelen of banken geschoven.


Ook werden er populaire ‘memes’ gemaakt over dit onderwerp. Enkele favorieten van Anouk, Pepijn en Joos zitten bij de volgende post van Trouw: