Door vermoedelijk gesprekken te hebben gevoerd met Rusland, is het misschien game over voor Donald Trump. De grote mond van de 45e president van de Verenigde Staten zorgde al eerder voor flink wat ophef. Maarten van Rossem, historicus en Amerika-expert, wijt dat puur aan incompetentie.

Maarten van Rossem ziet de toekomst voor Trump vrij sober in, maar hij gelooft niet in een directe afzetting. Een ‘impeachment’-procedure kan alleen worden ingezet als de president strafbare feiten heeft begaan, wat volgens Van Rossem niet het geval is. “Natuurlijk, hij heeft een aantal gekke dingen gedaan, maar geen van die dingen is van dusdanig juridisch karakter waardoor ze zouden kunnen zeggen ‘nou laten we maar beginnen aan impeachment.'”, vertelt Van Rossem. “Wat wel zou kunnen is dat Trump schuldig wordt bevonden aan het hinderen van de rechtsgang, het zogeheten ‘obstruction of justice’.” Een mogelijkheid volgens Van Rossem, omdat Trump aan FBI-directeur Comey zou hebben gevraagd of hij het onderzoek naar veiligheidsadviseur Flynn zou kunnen laten vallen.”

Infantiel persoon

De fratsen van Trump zijn volgens Van Rossem ook niet bedoeld om rotzooi te trappen. Volgens de 73-jarige Amerika-kenner heeft de drie jaar jongere Trump geen flauw idee wat hij aan doen is. “En dat wijt ik eerder aan incompetentie dan aan een of andere gedreven satanische machtswil, die je eventueel bij Erdogan zou kunnen vinden”, lacht Van Rossem. “Laat ik even een voorbeeld geven: toen die Russische minister van Buitenlandse Zaken bij hem op bezoek was en Trump liep op te scheppen over het ontslag van Comey, omdat hij teveel liep te zeuren over de contacten bij de Russen. Vervolgens zegt Trump tegen die minister dat Comey een complete gek is. Waarom? Dat is toch volledig nutteloos?” Van Rossem ergert zich aan de ‘infantiele praat’, waar Trump zich vaker aan bezondigd. Over het presidentschap van Trump spreekt Van Rossem duidelijke taal: “Als Trump één ding heeft gedaan, sinds zijn inauguratie, dan is dat zichzelf belachelijk maken. Maar, je kunt niet impeached worden wegens incompetentie.”

Houdt Trump zich van de domme?

Hoewel je niet impeached kunt worden voor incompetentie, lijkt het Amerikaanse publiek wel te rekenen op de afzetting van Trump. Van Rossem kan dat begrijpen. De Russische kwestie draagt daar in groten getale aan bij. “Wat voor contact hebben de Russen met Trump gehad tijdens de campagne”, mijmert Van Rossem. “Was het zijn bedrijfsorganisatie die contact had met de Russen, of zijn campagne of zoiets. Waren die van financiële aard? Hebben ze dingen doorgebriefd? Hebben de Russen gezegd dat Trump Hillary maar eens goed moest aanpakken, met die hackers enzo? Je leest dat ook altijd in de krant hè, dat Russische hackers tot de elite behoren. Tja. Als dat het geval zou zijn geweest, en dat kan juridisch waterdicht bewezen worden, dan is het game over.”

Van Rossem legt de nadruk op ‘kan bewezen worden’, want Trump zou de dans kunnen ontspringen. “Als blijkt dat Trump alleen persoonlijk betrokken is geweest bij de kwestie, dan zou hij ermee weg kunnen komen. Denk maar terug aan de Iran-Contra-affaire. Toen die affaire aan het licht kwam, waren het de medewerkers van Ronald Reagan die zeiden ‘ja, daar waren wij verantwoordelijk voor, maar we hebben het nooit aan de president verteld, die wist van niets’. Dat zouden de medewerkers van Trump nu ook kunnen doen, en ja bewijs het dan maar eens. Dat krijg je niet voor elkaar.”

Van Rossem’s oplossing

Volgens Van Rossem heeft het probleem een vrij simpele oplossing. “Volgend jaar november zijn de midterms, de tussentijdse verkiezingen, en die kunnen in zekere zin een eind maken aan deze lijdensweg. Als de Democraten de macht over kunnen nemen in het Huis van Afgevaardigden of in de Senaat, want daar is de meerderheid van de Republikeinen miniem met maar drie zetels, dan is het klaar met het presidentschap van Trump. Dan krijgt hij er geen wetsvoorstel meer doorheen.” Daarnaast ziet Van Rossem het ook vrij somber in voor zijn ambities om herkozen te worden in 2020. De leeftijd en de volgens Van Rossem onvermijdelijke gekke fratsen zullen Trump parten gaan spelen.

Halve gare

Al met al is Van Rossem van mening dat Trump het presidentschap niet goed begrijpt. “Neem nou dat getwitter van ‘m. Iedereen heeft al tegen hem gezegd dat hij daar nou eens mee moet stoppen, maar dat doet Trump dan niet. Dat duidt dus op volstrekt infantiel gedrag. Ook lijkt het erop dat de wetgevende ambities die Trump en de Republikeinen in de campagne hadden, niet in de nabije toekomst worden doorgevoerd. Het alternatief voor Obamacare, de verbetering van de infrastructuur à 1000 miljard, belastinghervorming… Boven deze ambities hangt een duistere wolk, die zowel van politieke aard is als van persoonlijke aard is, in de zin dat Trump tot op heden heeft aangetoond dat het een infantiele kletsmajoor is.”

“De man had het nooit moeten worden, daar is iedereen het natuurlijk al lang en breed over eens, maar goed. Laten we eerlijk zijn; ruim 60 miljoen mensen hebben hun stem uitgebracht op Donald Trump. Je kunt je ook afvragen hoe is het in godsnaam mogelijk dat je een dergelijke halve gare als president van de VS kiest”, zo concludeert Van Rossem.