Europarlementariërs krijgen 50.000 euro per jaar zonder daarvoor verantwoording af te hoeven leggen. Waar komen deze inkomsten vandaan? En hoe wordt hierop gereageerd? 

Gisteren bleek dat een meerderheid van de parlementariërs weigert om openheid te geven over de Algemene Onkostenvergoeding. En dat terwijl ze wel openheid van besteding verwachten van andere partijen.

4342 euro per maand
De Europarlementariërs krijgen Algemene Onkostenvergoeding (AOV), een bedrag wat uitkomt op 4342 euro netto per maand. Dit bedrag is bedoeld voor huur en onderhoud van een kantoor in thuisland, ICT-kosten en representatiekosten. Voor de AOV hoeft geen verantwoording te worden afgelegd: geen bonnetjes, geen boekhoudcontrole en geen rapportage over de besteding. En dat terwijl maar twee derde aangeeft een kantoor te hebben.

Andere inkomsten
Naast de AOV krijgen de Europarlementariërs ook salaris en andere vergoedingen. Het salaris komt uit op 6611 euro per maand. Daarnaast krijgen ze 306 euro per aanwezige vergadering. Ook worden de reiskosten naar Brussel en Straatsburg vergoed, waarvoor wél bonnetjes moeten worden ingeleverd. Andere reis- en verblijfkosten worden ook vergoed tot een bedrag van 4264 euro. Verder wordt wee derde van de medische kosten vergoed.

Wat is een Europarlementariër?
Europarlementariërs zijn de leden van het Europees Parlement, de rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordiging van de Europese Unie. Waar het eerst nog een adviesorgaan was, heeft het tegenwoordig samen met Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie een wetgevende taak. Een keer per maand vergadert het volledige Europees parlement in Straatsburg. Het grootste deel van de tijd zit het Europees parlement in Brussel.

Dirk van den Bosch is strateeg en woordvoerder in Brussel namens GroenLinks, volgens de partij moet het veel transparanter. Er moet worden gecontroleerd of het bedrag ook daadwerkelijk wordt besteed aan het geen waarvoor het bedoeld is. Er is in het Europees Parlement geen meerderheid voor meer transparantie en om de uitgave daadwerkelijk te controleren, waardoor er geen verantwoording wordt afgelegd. Daarentegen heeft GroenLinks wél een website om dit bedrag te controleren. en wat niet wordt uitgegeven wordt in potjes gestopt.  “Wat we niet uitgeven, stoppen we in potjes, waardoor we het aan andere zaken kunnen uitgeven.”

Geert van der Varst is woordvoerder van de Partij van de Arbeid (PvdA) en heeft lange tijd in Brussel gewerkt. De PvdA besteed de AOV aan kantoorkosten (bijv. internet, telefoon, abonnementen en dergelijke). Daarvoor is slechts 10% van de AOV nodig, het resterende deel wordt gestort naar het delegatiebudget. Dit delegatiebudget wordt beheert door de delegatiesecretaris. Het bedrag uit delegatiebudget wordt uitgegeven volgens de richtlijnen van het Europees Parlement en legt ook verantwoording af voor de uitgave. “We vinden dat de kosten verband moeten houden met het werk dat je doet en dat je als partij verantwoording hiervoor moet afleggen.”