De universiteitsraad van Tilburg University heeft haar advies nog niet uitgebracht, maar de champagneflessen zijn al ontkurkt: het mediacluster in de spoorzone komt er. Maakt het advies van de raad dan niks uit?

Studentenfracties Fractie Front en Fractie SAM zien beide in dat het mediacluster, dat MindLabs gaat heten, er sowieso komt. Wel denken ze met hun advies, dat ze op vrijdag 2 juni bekend zullen maken, nog verschil te kunnen maken. Desalnietemin zijn de fracties kritisch op het proces. “Persoonlijk vind ik het de normale gang van zaken dat wij ons advies uitbrengen voordat een dergelijke beslissing wordt genomen”, aldus Janne Wijdeven van Fractie Front. (zie audio)

Wat is het mediacluster precies?

In de voormalige Hal 70 op de spoorzone in Tilburg komt een mediacluster waar de Fontys Hogeschool voor Journalistiek, De masteropleiding Communication and Information Sciences van Tilburg University, het ROC en de Persgroep gaan samenwerken. Als alles volgens plan verloopt, staat MindLabs er in 2020.