Ben jij meteen je dorp uit gevlucht toen je ging studeren, of wil je daar juist je hele even blijven wonen? Uit onderzoek blijkt namelijk dat mensen uit dorpen gelukkiger zijn dan mensen uit steden!

Uit het onderzoek van de Atlas voor Gemeenten, blijkt dat 89 procent van de dorpelingen gelukkig is. In steden is dit een percentage van 85. “Aan geënquêteerden is gevraagd hoe tevreden zij zijn met hun leven”, legt onderzoeker Martijn Burger uit. “Het onderzoek is gebaseerd op deze enquêtes die van 2000 tot en met 2015 werden afgenomen. Het gaat in dit onderzoek dus niet om geluk op korte termijn; jezelf heel even blij voelen. Geluk gaat in dit geval om hoe tevreden mensen zijn met hun leven als geheel.”

Burger legt uit wanneer je dan volgens het onderzoek gelukkig bent: “De meeste van onze vragen worden op een ‘0- tot 10 manier’ gesteld. Wanneer mensen een 7 of hoger geven, zijn ze volgens de psychologische literatuur redelijk tot zeer gelukkig. Deze gegevens hebben we als maatstaf gebruikt.”
Waar studenten het gelukkigst zijn, blijkt niet uit het onderzoek. Zijn zij gelukkiger in hun oude vertrouwde dorp, of in een nieuwe hectische stad waar altijd wat te beleven valt? Wij vroegen het verschillende studenten op straat.

De percentages waaruit blijkt dat mensen in dorpen gelukkiger zijn, worden hier door de studenten tegengesproken. Heel logisch, volgens burgemeesters Peter Noordanus (Tilburg) en Ruud Severijns (Oirschot).

Als we de burgemeesters moeten geloven is het heel normaal als studenten uitvliegen. Dat geldt niet voor de vierentwintigjarige student Rob Huijben. Hij is in zijn studententijd juist steeds meer betrokken geraakt bij zijn dorp Dongen. Als gemeenteraadslid en trouwambtenaar heeft hij bijna geen tijd meer voor zijn studie. “Als ik niet in de gemeenteraad zou zitten, zou ik ook niet op kamers zitten. Het spreekt mij absoluut niet aan om daar met vijf à zes studenten in een stinkend huis te zitten met een heleboel afwas die nog gedaan moet worden.”

Daarbij haalt Huijben geluk uit het samenzijn: “Hier in het dorp heb je een heel groot wij-gevoel. Als ik vanavond met een aantal vrienden zou zeggen: ‘ik wil een evenement gaan organiseren’, dan leggen we de handen bij elkaar. Niet alleen bij mijn vrienden, maar ook in de gemeente. Het is zo mooi om te zien wat er allemaal kán gebeuren en wat er gebeurt. Als je een goed idee hebt, wordt dat ook ondersteund.”

In de Dongense gemeenteraad wordt veel aandacht besteed aan studenten: “We proberen er in de gemeenteraad voor te zorgen dat er één-persoonswoningen zijn, zodat mensen dus het huis uit kunnen, maar wel hier kunnen blijven wonen. Ook proberen we het OV goed te krijgen en te houden. Dat studenten ‘s ochtends vroeg naar school kunnen, maar ook juist ‘s avonds laat nog terug kunnen komen.”

Hoe je het ook went of keert: iedereen haalt zijn geluk uit andere factoren. Ook studenten. De een houdt van de rust en saamhorigheid in het dorp, de ander zoekt graag de bedrijvigheid op in de stad. Janne Siemons en Iris Lemlijn, die beiden in ‘s-Hertogenbosch studeren, hebben allebei andere voorkeuren.