De meeste mensen die lijden aan de ziekte van Alzheimer worden intensief verzorgd en kunnen zonder begeleiding nauwelijks naar buiten. Het Odensehuis Andante wil het laatste veranderen. Zij willen bijdragen aan dementievriendelijke wijken, waar patiënten meer zelfstandigheid krijgen en uit hun isolement komen.

Op straattegels worden winkelkarretjes gespoten om de patiënten de weg te wijzen. Het is de bedoeling dat de winkelkarretjes geheugensteuntjes zijn, zodat de dementerenden zelf naar de supermarkt kunnen om boodschappen te doen. De winkeleigenaren zijn alvast getraind hoe ze het beste met de patiënten om kunnen gaan. Dit zijn manieren om een omgeving dementievriendelijk te maken.

Dick Schouw, van 50PLUS Noord-Brabant, vindt dit een belachelijk idee. “Ik zie niks in dit initiatief, dementerende mensen moeten altijd onder begeleiding zijn van zorg. Je kan een dement iemand niet alleen de straat op sturen, dat is vragen om ongelukken.”

Volgens gegevens van Alzheimer Nederland gaat de ziekte zich fors uitbreiden de komende jaren, als gevolg van de vergrijzing. Op dit moment lijden 270.000 mensen aan de ziekte van Alzheimer. Tegen 2040 schat Alzheimer Nederland dat het aantal oploopt tot een half miljoen. In Noord-Brabant is het aantal dementerende mensen ook in stijgende lijn toegenomen.

Verwachte aantal Ahlzeimerpatiënten in Noord-Brabant