Deze zomer zijn vijftien mensen verdronken in Nederland tijdens het zwemmen in open water. Dit is volgens de reddingsbrigade bijna het dubbele ten opzichte van eerdere zomers. De oorzaken zijn vooralsnog onbekend, volgens de Reddingsbrigade zijn er aanwijzingen dat het te maken heeft met steeds minder goede zwemmers in ons land.

Hoe het nu komt dat er meer verdrinkingen zijn is nog niet bekend: ‘’We kunnen à la minute geen antwoord geven over de oorzaken, het is meer een mix van allerlei dingen. Dit zijn dingen zoals onderschatte stromingen en wisselend weer’’, aldus de Reddingsbrigade. Op de vraag of zij eventuele maatregelen gaan treffen voor aankomend jaar reageerde de woordvoerder: ‘’Nog niet, wij hebben nog geen concrete plannen. Er is zeker al nagedacht om met een aantal organisaties rond de tafel te gaan en te werken aan de veiligheid. Hier is echter nog niks over afgesproken. Wij vinden het vooral belangrijk dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid nemen: lees borden en zwem op een locatie waar toezicht is.’’

Volgens de woordvoerder van de Reddingsbrigade zijn er aanwijzingen dat mensen minder goed kunnen zwemmen: ‘’Het is erg belangrijk dat kinderen hun zwemvaardigheid ontwikkelen en behouden. Dit moet echter geregeld worden via de ouders en de scholen. Vooral het laatste gebeurt veel minder.’’ Jurgen de Cock van Reddingsbrigade Tilburg 98 (RBT 98) beaamt dit: ‘’De kwaliteit van het ABC-zwemmen is minder geworden. Kinderen die hun diploma’s hebben behaald moeten hun zwemkunsten ook onderhouden, dit gebeurt vaak niet.’’

Ook gemeente Tilburg is sinds 2011 gestopt met het aanbieden van schoolzwemmen. Een woordvoerder meldde: ‘’Dit voorjaar is de wenselijkheid en financiële haalbaarheid van schoolzwemmen opnieuw onderzocht. Besloten is om het niet opnieuw in te voeren. Daarbij speelden ook de overwegingen van de meeste scholen mee dat schoolzwemmen te veel onderwijstijd kost.’’

Vluchtelingen

Een ander opvallend gegeven is dat er steeds meer Nederlanders met een buitenlandse afkomst verdrinken. Hoeveel er dit afgelopen zomer waren is niet bekend. Volgens de Cock van RBT 98 is het zwemniveau van asielzoekers niet altijd voldoende: ‘’We hebben een paar keer gehad dat er iemand in ons bad dook die volgens de Nederlandse standaard niet of nauwelijks kan zwemmen.’’

Jan-Willem Anholts woordvoerder van het centraal orgaan opvang asielzoekers (COA) legt uit dat het COA er alles aan doet om mensen bewust te maken van de gevaren. ‘’Op veel asielzoekerscentra in Nederland zijn posters opgehangen die mensen waarschuwen. Verder wordt er aan kinderen van asielzoekers zwemles gegeven als de school waarop zij zitten aan schoolzwemmen doet. Dit is echter niet aan ons maar aan de gemeentes.”