Fraude bij asielaanvragen komt steeds vaker voor. Asielzoekers liegen over hun geaardheid om zo meer kans te maken op verblijf. Dit heeft nadelige gevolgen voor asielzoekers die echt LHBT zijn.

Als mensen vragen om asiel, krijgen ze te maken met het IND en het COA. Het IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) beoordeelt de aanvraag en test of de geaardheid echt is. Het COA (Centraal Orgaanopvang asielzoekers) is de organisatie die ze vervolgens opvangt en het hele proces begeleidt.

IND medewerkster Yvonne Wiggers, legt uit hoe zo’n specifieke asielaanvraag in zijn werk gaat: “Het eerste gesprek gaat over wie je bent, waar je vandaan komt en waarom je hier bent. Na een korte tijd word je opgeroepen voor een gehoor. Je zit bij dit gehoor met een tolk en iemand van de IND. De bedoeling is, dat je hier uitgebreider vertelt waarom je asiel aanvraagt en waarom je gevaar loopt.”

Het komt steeds vaker voor dat asielzoekers zeggen dat ze homoseksueel zijn om asiel te krijgen, maar het eigenlijk niet echt zijn. Volgens de Telegraaf zou er bij de procedure gewerkt worden met vragenlijsten waaruit zou blijken of je echt homoseksueel bent of niet. Er zijn online vragenlijsten uitgelekt die lijken op de vragenlijsten van het IND, zodat de asielzoekers kunnen oefenen met de vragen en zo geloofwaardiger over komen tijdens het gehoor.

Wiggers zegt, dat nadat de asielzoekers hun verhaal hebben gedaan, de IND hierop insteekt en hier de nodige vragen bij stelt. “De geloofwaardigheid testen we dus niet via een vragenlijst, maar via de verhalen van de asielzoekers.”

Laila Hassouna-Jansen, bestuurslid van het COC, reageert hierop: “De procedure is een goede manier om waarheid te achterhalen, maar niet om erachter te komen of iemand homoseksueel is. Er komt veel meer bij kijken dan alleen simpele vragen. Het stukje bewustwording is moeilijk uit te leggen. Deze vraag is voor een Nederlander al moeilijk, laat staan voor iemand die vlucht uit zijn eigen land, omdat zijn geaardheid daar taboe is.”

De fraude werkt dus nadelig op echte homoseksuele asielzoekers. Zij worden minder snel geloofd. Bij het COC hebben ze regelmatig te maken met deze mensen. “We proberen ze zo goed mogelijk te helpen. We hebben een zogenaamde ‘cocktailgroep’ aangemaakt. Dit is een groep voor LHBT asielzoekers om bij elkaar te komen en hun ervaringen te delen. Ook krijgen ze hier gehoor en informatie over bepaalde processen die ze moeten doorlopen”, zegt Hassouna-Jansen. “Wij hebben niet veel middelen om ze te helpen, wel kunnen we verklaringen uitschrijven waarin staat dat ze hier vaak komen. Dit helpt mee aan de geloofwaardigheid van hun verhaal.”

Door: Mara Wouters

Bron: IND, COC, de Telegraaf.