Tilburg University gaat de komende jaren in een rap tempo groeien. De universiteit heeft het doel om elk jaar duizend studenten extra aan te nemen. Volgens Tineke Bennema, woordvoerder van Tilburg Universiteit is één van de redenen hiervoor een tekort aan geld. “Er gaat minder overheidsgeld naar de universiteiten voor onderzoek en onderwijs, wij zijn dus op zoek naar andere manieren van financiering.”

Als er elk jaar duizend studenten bij komen, moet de universiteit daarop inspelen: “Er worden meer colleges gegeven waardoor meer collegezalen moeten worden afgehuurd, ook wordt er bijgebouwd.” Meer colleges betekent ook dat de onderzoekers meer les moeten gaan geven. “Dit kan natuurlijk niet, hierdoor hebben ze minder tijd voor onderzoek. Daarom gaan we ook meer docenten en ondersteunend personeel aannemen. Veel veranderingen dus”, aldus de woordvoerder.

“De geldstromen voor onze onderzoeken zijn gereduceerd, daarom moeten we op zoek naar andere bronnen.” Tilburg Universiteit wil zich meer verbinden met de samenleving: “Wij willen nauw samenwerken met de maatschappij bij het oplossen van grote problemen op het gebied van klimaat, migratie en economie”, besluit Bennema.