De burenruzies zijn de afgelopen jaren flink toegenomen in Nederland. Bij steeds meer van deze moet de buurtbemiddelaar te pas komen om te bemiddelen tussen de buren.