Alle nieuwssites staan vol met maar één ding: orkaan Irma in Sint-Maarten. Als ex-onderdeel van de Nederlandse Antillen en apart land binnen het Koninkrijk der Nederlanden, komt zo’n natuurramp wel heel dichtbij. De kans op een orkaan in ons kikkerlandje is natuurlijk nihil, maar dat wil niet zeggen dat Nederland uitgesloten is van grote natuurrampen. Hoe groot is de kans dat er weer zo’n calamiteit plaats vindt en hoe is Nederland hierop voorbereid?

De media zeggen het al een tijdje: Nederland is het onveiligste land van Europa, op gebied van natuurrampen. Dat bleek uit het World Risk Report van de United Nations University, een onderzoekorgaan van de Verenigde Naties. Nederland kwam op deze lijst terecht op plaats 49, als hoogste land van Europa. We zitten dus niet bepaald op een veilige plek, want ons land heeft de grootste kans op een natuurramp.

Rik Leemans, klimaatexpert en hoogleraar milieusysteemanalyse aan Wageningen University & Research, voorspelt de kans op een ramp in Nederland als 100 procent, echter de kans op eentje binnen een dag: 0,1 procent. “Veel catastrofes kan je niet voorspellen, de mogelijkheid bestaat altijd”, aldus Leemans.

Nederland en natuurrampen

Nederland kent verschillende, mogelijke natuurrampen. Daarbij kun je denken aan: droogte, overstromingen, stormvloeden, aardbevingen, bosbranden. “Alles is natuurkunde”, vertelt de klimaatexpert.

Stormvloeden worden veroorzaakt door het opstuwen van zeewater en hevige stormen. In de loop der tijd zijn er veel bochten uit de rivieren gehaald, met als gevolg dat de rivieren veel sneller stromen. Bij stormbuien is het risico op een overstroming een stuk hoger. “Nederland is een waterland. Vanzelfsprekend dat de dijken gecontroleerd zijn gebouwd. Over iedere aanpassing wordt goed nagedacht. Zo hebben we de afgelopen jaren overstromingen weten te voorkomen. Maar ook dijken worden slechter en zullen ooit breken. Misschien zelfs al volgende week”, aldus Leemans.

De hoogleraar voorspelt dat de kans op een calamiteit dit jaar nog, relatief laag is. “We zijn net door de zomer heen, dus grote onweersbuien kunnen we afstrepen. Misschien komt er nog een novemberregen.”

Nazorg bij een ramp

Het Rode Kruis zorgt in Nederland voor nazorghulp bij noodsituaties. Zo ook bij natuurrampen. Er zijn verschillende manieren waarop zij een ramp aanpakken.

Om te beginnen is er een noodhulp team. Zij zorgen voor acute zorg en staan 24/7 paraat. In een noodteam zitten minimaal zeven personen en deze worden gekoppeld aan een geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR).

Bij een noodsituatie moeten vaak mensen per gemeente moeten worden opgevangen. “Net zoals bij de vluchtelingenramp”, vertelt Hans Dekker, werkzaam bij het Rode Kruis binnen spoedhulp. Dat wordt gedaan door de bevolkingszorg. Er zijn ook veel vrijwilligers die zich inzetten voor een eenmalige actie. Het Rode Kruis probeert daarnaast samen te gaan werken met voedselbanken. “Dat is echter nog in een pril stadium”, aldus Dekker.