Veel docenten hebben moeite met uitleg geven van de Bijbel aan basis- en middelbare scholieren, schrijft het AD.  “Het wordt makkelijker om de Bijbel uit te leggen door deze te gebruiken in je eigen verhalen”, vertelt docent levensbeschouwing Karel Lichtendonk.

Aandacht naar leerling
Volgens Karel Lichtendonk, docent levensbeschouwing aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle, geeft het vertalen van de Bijbel in een eigen verhaal meer inzicht. “Zo richt je de aandacht meer op de leerlingen zelf. Je verhaal staat dan in het licht van het grote verhaal van de Bijbel.”

Eerstejaars pabostudente Serena Bos studeert aan de Hogeschool Inholland in Dordrecht. Zij denkt ook dat de Bijbel op deze manier beter kan worden uitgelegd. “Er worden nu veel methodes ontwikkeld waarin verhalen worden verteld die met het dagelijks leven te maken hebben en die ook verwikkeld zijn met christelijke achtergronden.” Dit maakt de uitleg van het godsdienstige boek volgens Bos makkelijker voor de docent omdat het dichterbij de scholier staat.

Afscheid van kerk
Waarom veel docenten moeite hebben met uitleg geven van de Bijbel? Lichtendonk denkt dat dit vooral komt doordat docenten veel vooroordelen hebben. “Mensen hebben het idee dat de Bijbel voor een bepaald boek van vroeger staat.” De weerstand tegen ‘het ouderwetse’ is gegroeid. “Veel mensen hebben afscheid genomen van de kerk.”

“Ik heb het idee dat steeds minder mensen geloven”, zegt Bos. “Hierdoor wordt het lastiger om de Bijbel uit te leggen. Als je zelf veel weet over een geloof en wat je zelf gelooft, ben je zekerder in wat je vertelt.” De pabostudente heeft overigens zelf geen moeite met de uitleg van de Bijbel. “Ik ben van huis uit opgegroeid met het christendom en heb ook op een christelijke school gezeten.”