Motoball is een mix van motorrijden en voetbal. De sport wordt zo weinig beoefend in Nederland, dat er maar één vereniging is. Wat zijn eigenlijk de regels van deze sport?