Het CBS heeft een onderzoek gepubliceerd over bureau Halt. In dit uitgebreide onderzoek staat onder meer dat 16 duizend jongeren in 2016 naar halt verwezen werden. De meeste zaken waren gevallen van overtreding van de leerplichtwet en vermogensmisdrijven. Wat er echter ontbrak aan dit onderzoek: het succes van de halt maatregel.

De Halt-straf is een maatregel die ervoor zorgt dat jongeren na het plegen van lichte criminaliteit niet direct met justitie in aanmerking komen, maar wel geconfronteerd worden met de gevolgen van hun daden. Dit door middel van eventuele taakstraffen en excuses aan het slachtoffer. Jongens komen vaker in aanraking met Halt dan meisjes: bijna drie jongens voor elk meisje.

Drie keer scheepsrecht voor experimenterende jongeren
Bureau Halt zorgt ervoor dat jongeren boetedoen voor hun misdrijf zonder een strafblad te krijgen. Eveline Huisman van bureau Halt vertelt: ‘’Jongeren experimenteren, dus soms gaan ze over de scheef. Ongeveer een vierde van de jongeren komt na hun eerste delict nog eens in contact met bureau Halt. Dit kan allerlei redenen hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan iemand die op zijn tiende naar Halt moet voor vandalisme en op zijn zeventiende nog eens voor spijbelen. Jongeren mogen bij ons maximaal drie keer terugkomen, hierna worden zij overgedragen aan de kinderrechter. Dit is gelukkig wel zeldzaam.”

De verbeterpunten van Halt
DSP-groep is een onafhankelijk bureau voor onderzoek, advies en management. Zij heeft ook onderzoek gedaan naar bureau Halt. ‘’Wij hebben een literatuuronderzoek gedaan. Kortom we hebben de methode van Halt onderzocht en gekeken wat er beter kan”, aldus Wendy Buyse van DSP-groep. Volgens Wendy bleek het volgende uit het onderzoek: ‘’Wat Halt meer zou kunnen doen is het kenbaar maken aan jongeren dat dit een alternatieve aanpak is. Ook zouden ze meer maatwerk kunnen toepassen dus het beter screenen van jongeren: waarom hebben ze dit misdrijf gepleegd, geef ze inzicht in hun gedrag. Maar ondanks dit zal je nooit een aanpak krijgen die honderd procent werkt. Iedere jongere is nu eenmaal anders”, aldus Buyse.

Ouders spelen sleutelrol
Monique Samsen is jeugdpsychologe. Zij heeft haar eigen kijk op het effect van de Halt straf: “Voor kinderen is het erg lastig om een langetermijnvisie te hebben. Hierdoor hebben ze vaak niet door dat een straf ze moet weerhouden om iets opnieuw te doen. Veel vaker is bijvoorbeeld groepsdruk een reden om weer een misdrijf te plegen.” Wat volgens Samsen meer effect heeft: ”Ouders. De ouders van een kind spelen een sleutelrol in het hele verhaal. Misschien dat wanneer de ouders beter begeleid worden en beter kunnen begrijpen hoe hun kind tot zo een daad kwam, dat dan de straffen meer effect hebben.”