De aftrap van Reeshof&Co vond gisteren plaats. “Een project om de Reeshof te verbinden”, vertelt projectleider Martien Smits. Bij dit initiatief worden mensen met een idee voor de wijk gekoppeld aan het juiste bedrijf. ‘Matchen’, noemt Smit het.

 

Reeshof

De gemeente ontving signalen dat er grofweg drie problemen aan de orde zijn in Reeshof: Eenzaamheid, jongerenoverlast en het feit dat mensen voor alle voorzieningen naar het centrum gaan en niet naar de Reeshof. Smits: “De Reeshof moet aantrekkelijker gemaakt worden en dit initiatief kan het stadsdeel kan daar goed bij helpen.”

Toegankelijkheid

“Wij kunnen voor iedereen iets betekenen. Oudere mensen of studenten die een idee voor verbetering van de wijk hebben, wij gaan graag met ze in gesprek”, aldus Smits. Smits geeft een voorbeeld: “Studenten willen meer kunnen sporten in de Reeshof, dan gaan wij met sportclubs praten om te kijken of de openingstijden van sportclubs ruimer kan.” Volgens de projectleider kijken ze uiteraard wel of een idee realiseerbaar is, want de investering in een nieuw plan moet wel zijn vruchten afwerpen. Daarnaast kunnen studenten toetreden tot de klankbordgroep van Reeshof&Co.

Standbeeld

Smits: “Het is belangrijk wat de mensen uit de Reeshof verbetert willen zien in hun wijk, alleen dan kunnen we de Reeshof beter op de kaart zetten en problemen oplossen. De inwoners moeten zich verbonden voelen met de wijk en minder naar het stadscentrum trekken.” De projectleider vertelt dat eind november een tussentijdse evaluatie plaatsvindt met de gemeente over het project. “Als dit allemaal slaagt, mogen ze een standbeeld van mij op de Heuvel zetten”, grapt Smits.