Nederlanders consumeerden in 2016 gemiddeld per persoon meer vlees dan het jaar daarvoor, zo blijkt uit onderzoek van Wageningen Universiteit in opdracht van WakkerDier. Waar in 2015 per persoon maar liefst 76,6 kilogram aan vlees werd geconsumeerd, is dat aantal in 2016 gestegen naar 76,8 kilogram. Vanaf 2009 zat er een dalende trend in de vleesconsumptie, deze is nu tot zijn stop gekomen.

Verandering komt vanuit het niets
“Er is een heel groot verschil tussen wat mensen zeggen dat ze willen doen en wat ze daadwerkelijk doen wanneer ze in de supermarkt staan. Veel mensen willen wel minder vlees eten, maar als ze dan ineens in de winkel staan kiezen ze toch voor de gebaande paden, voor dat waar ze bekend mee zijn: vlees,” aldus Jet Salomons, campaigner bij WakkerDier. Wat de reden is van de plotselinge ommekeer, vindt ze lastig te verklaren. “Dat gaat meer over het gedrag van mensen. Daar hebben we het onderzoek niet op laten uitvoeren. Maar waarom mensen nog altijd zoveel vlees eten, heeft te maken met dat we er mee zijn opgevoed. Traditioneel bestaat de Nederlandse maaltijd uit aardappelen, groenten en vlees.”

Doelstelling van 2017
In 2017 heeft WakkerDier de ambitie het eten van vlees te laten dalen naar gemiddeld 73,3kg per Nederlander. Dat is 3,5kg minder dan in 2016. Om de drie jaar stelt de stichting een plan op voor de komende drie jaar. In 2014 werd dit gedaan voor de drie daaropvolgende jaren. De doelstelling van 73,3kg vleesconsumptie in 2017 is gebaseerd op cijfers uit oudere rapporten waarbij een andere berekenmethode is toegepast, hierdoor is er sprake van een correctie van 1kg. “Of we het halen? Dat weet ik niet. Het zou me niet verbazen wanneer we uiteindelijk het doel niet halen. Dat heeft ook te maken dat de cijfers zijn veranderd. We gaan er natuurlijk voor om het wél te halen,” vertelt de campaigner. Of WakkerDier zijn manier van campagne voeren gaat aanpassen na het teleurstellende resultaat van 2016? “We gaan gewoon door met campagnevoeren zoals we dat altijd doen.”