In Nederland werd de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar het socialmediagebruik onder studenten. Hieruit bleek dat er zowel negatieve als positieve gevolgen mogelijk zijn. Hoe denken Belgische jongeren eigenlijk over het fenomeen social media?

Door middel van een enquête ondervroegen wij dertig Belgische studenten. Zij beantwoordden vragen als; is social media een onderdeel van jouw leven geworden, welke kanalen gebruik je het meest en merk je wel eens negatieve gevolgen?

Uit de praktijk

Belgische influencer Alice de Ley (23) is met haar 15.000 volgers op instagram een aanstormend talent in de Belgische social media. “Via mijn statistieken kan ik goed bijhouden waar mijn volgers vandaan komen. Zo krijg ik steeds meer Nederlandse volgers.”

“Het verschil tussen België en Nederland is op socialmediagebied groot. Ik merk dat België op veel vlakken nog achterloopt op Nederland.” De Ley volgt veel Nederlandse influencers, de meeste Nederlandse influencers hebben al gauw 200.000 volgers. “In België moet dat nog opkomen, denk ik.”

“In België bestaat een groot verschil tussen het gebruik van social media bij de Vlamingen en Walen. Zo zijn de Vlamingen veel actiever op Twitter” legt social media-deskundige Bruno Peeters uit. De Walen lijken op dit vlak meer op de Fransen.

“Nederlanders lijken wat socialmediagebruik meer op de Amerikanen, ik denk dat daar het verschil met België vandaan komt.”

De toekomst

Mediadeskundige Jeroen Persyn denkt dat social media in de toekomst zal blijven groeien. Daarentegen denkt hij dat de nood naar digitale detox steeds groter zal worden. Met als grootste reden dat kinderen en tieners opgroeien met social media en dit ook hun hele levenscyclus zullen gebruiken.

“Minder gebruik van social media en meer genieten van vrienden, familie en collega’s.”

Peeters ziet dat de groei van het aantal gebruikers per kanaal minder groeit dan andere jaren. “Dit zou kunnen betekenen dat het plafond in beeld komt.” Facebook vormt in België het meest gebruikte social media kanaal. “Met haar ruim 6,6 miljoen actieve volgers spant het bedrijf de kroon.”

Digimeter

Uit cijfers van Digimeter, die onderzoek deed onder verschillende Vlaamse huishoudens, kwamen verschillende bijzondere uitkomsten. De cijfers 2009 t/m 2016 werden met elkaar vergeleken. Zo bleek dat het internetgebruik, via de computer, onder Vlamingen sinds 2013 met 1,7 procent is gedaald. Daarentegen is het smartphone gebruik met ruim 50 procent gestegen.