Vijf mbo-scholen hebben de ‘VET Mobility Charter’ ontvangen. Vanuit de EU is de doelstelling dat minimaal 6% van de afgestuurde mbo-leerlingen internationale ervaring heeft. Scholen die extra inzetten op ervaring in het buitenland kunnen de charter ontvangen.

De scholen die de charter ontvingen zijn: ROC Da Vinci College, ROC De Leijgraaf, ROC van Amsterdam, ROC Aventus en de Stichting Christelijke Onderwijsgroep Vallei en Gelderland-Midden.
Iedereen kent wel iemand die stage heeft gelopen in het buitenland. Nederland zit op dit moment dan ook boven het minimale percentage. In 2015 had 7% van afgestudeerde mbo-leerlingen ervaring in het buitenland.

Internationaal werken
“We proberen leerlingen duidelijk te maken dat je later gaat werken met mensen uit verschillende landen. Er is bijna geen baan waarbij dat niet moet”, vertelt Harman Tietema, buitenlandcoördinator bij ROC de Leijgraaf. “Op school hebben we verschillende culturen en uitwisselingsstudenten, maar dat blijft vriendschappelijk. Daarom zetten we extra in op
buitenlandse stages. Het is belangrijk om professioneel te leren handelen op internationaal niveau.”

Nieuwe wegen
Door dit keurmerk kunnen de scholen de komende jaren meer en gemakkelijker internationale stages en uitwisselingen realiseren. Ook voor Tietema opent het nieuwe wegen. “Waar je voorheen een lijst met tachtig vragen moest invullen, hoef ik dankzij deze award nog maar een minimale verantwoording af te leggen om subsidie te krijgen.”