Door: Tesla van den Berg en Silke Nissingh

De man werkt en de vrouw zorgt thuis voor de kinderen; dit scenario is al jaren niet meer toepasselijk voor onze huidige samenleving. Vrouwen zijn net zoveel als mannen te vinden op de werkvloer. Daarnaast zijn vrouwen ook goed bezig in de sportwereld. Maar hoe goed is de vrouw vertegenwoordigd binnen de kerkgemeenschap? Paus Franciscus heeft recent twee vrouwen topfuncties aangewezen binnen het Vaticaan, met de boodschap dat hij meer vrouwen wil betrekken bij het Vaticaan. Hoe ligt de positie van de vrouw in de Katholieke kerken in Nederland?

“Goed initiatief van de Paus, als het om de juiste redenen gedaan is”, vindt columnist en filosoof Sebastien Valkenburg. “Als vrouwen functies mogen vervullen waar ze dat voorheen niet mochten, vind ik dit een goede zaak.” Valkenburg verwijst naar artikel 1 van de grondwet: gelijkheid. Vrouwen hebben evenveel recht als mannen om wat voor functie dan ook te vervullen. “Maar als vrouwen worden aangewezen omdat er te weinig vrouwen binnen het Vaticaan zijn, ben ik kritisch om diezelfde reden; artikel 1 van de grondwet. Vrouwen worden dan aangewezen voor zo’n functie omdat ze vrouw zijn, alsof het ‘vrouw zijn’ een extra kwaliteit is. Dat valt niet onder de betekenis van het woord ‘gelijkheid’.” Wel vindt Valkenburg dat vrouwen in hun goed recht staan wanneer ze zich achtergesteld voelen met betrekking tot religie. “Het priesterschap is voor vrouwen binnen de Katholieke kerk nog steeds verboden. De Paus zei jaren geleden nog dat zaken zoals het priesterschap voor eeuwig vastliggen en daarom verbaast zijn actie mij in zekere zin ook. Vrouwen verbieden om priester te mogen worden, is discriminatie.” Godsdiensten horen zich ook te schikken naar de wetten, onder andere het gelijkheidsbeginsel. “Een religie zoals het Christendom staat niet boven de wet en heeft zich ook gewoon aan regels te houden.”

Mogelijke ondergang
Of de Katholieke kerk de 21ste eeuw overleeft, is volgens Heleen Wijchers, directrice van de Stevenskerk in Nijmegen, maar de vraag. “Er worden steeds meer vrouwen toegelaten tot functies binnen de kerk, maar bij de Katholieke kerk nog maar mondjesmaat.” Volgens Wijchers gaat het niet alleen om geloven, maar ook het uitleggen van de Bijbel. Dit gebeurt veel te weinig en daardoor haken mensen af. “Vrouwen zijn natuurlijk ook religieuze en spirituele wezens. En wat vrouwen goed kunnen, is uitleggen; uitleggen wat er eigenlijk staat in de Bijbel. En dat zou meer toegelaten moeten worden.”

Tweederangsgelovigen
Sophie Vanockelen, blogster en religieus feminist, is het eens met Wijchers. “Ondanks alle verbeteringen sinds het tweede Vaticaans concilie, zijn vrouwen nog steeds ‘tweederangsgelovigen’. De Katholieke kerk blijft het priesterschap voorstellen als iets zeer mystiek. De priester heeft blijkbaar bijzondere superkrachten, waardoor hij dingen kan die ‘gewone’ mensen, vrouwen én mannen, niet kunnen.”

00070 from Tesla van den Berg on Vimeo.

Geen beslissingsmacht
Vanockelen geeft wel aan dat vrouwen al heel lang taken op zich kunnen nemen binnen de kerk. Ze vervullen ondersteunende functies, zoals parochieassistent en pastorale medewerker.  “Maar in de hiërarchie is er geen plaats voor hen; ze hebben geen beslissingsmacht.” De Kerk is bij vlagen zeer obsessief bezig met thema’s die betrekking hebben tot vrouwen zoals anticonceptie, abortus en homoseksualiteit.” Vrouwen worden volgens Vanockelen nauwelijks gehoord in deze onderwerpen. “Dat is geen glazen plafond, maar een plafond van gewapend beton.”