Het leven van een popmuzikant is niet zo rooskleurig als de meeste mensen denken. Vaak is een baantje ernaast nodig. Het Fonds Podiumkunsten deelt subsidies uit, ook aan popmuzikanten. De VVD pleit tegen het subsidiëren van popmuziek. “Laten we het speelveld van de popmuziek waar het thuis hoort: de markt en het publiek”, vertelt Arno Rutte in het debat in de Tweede Kamer.

Door Kim Verstappen en Roel Mulderij

Arno Rutte is van mening dat popmuziek gedragen moet worden door het publiek. “Wie niet populair genoeg is, zal van de muziek niet kunnen leven”, verklaart hij. Hij pleit ervoor om de regels te veranderen. Subsidies zouden aangewezen zijn aan cultuurvormen die zonder subsidie niet tot stand komen.

Erwin Angad-Gaur, secretaris-directeur van de Ntb, ging in debat met Arno Rutte in Dit is de Dag. “Misschien moeten we subsidie niet langer een subsidie noemen, maar een investering”, vertelt Angad-Gaur in het radioprogramma. We spraken met hem over de huidige situatie voor popmuzikanten.

Wel subsidie

Peter Kwint van de SP is het niet eens met Rutte. “Ik snap niet waarom je geen subsidie voor popmuziek mag aanvragen.” Kwint is juist voor het subsidiëren van popmuziek. “Het is een heel nuttige manier om popmusici tijdelijk op weg te helpen.” Zo is er bijvoorbeeld de exportsubsidie, die het mogelijk maakt voor artiesten om te touren in het buitenland.

Je krijgt niet zomaar subsidie. Er zijn enkele eisen waaraan je moet voldoen om in aanmerking te komen.

Effect

Wat voor effect heeft de stop van  subsidie op popmuzikanten? We spreken met Joris Belgers, muziekjournalist bij Trouw, en Marco Heijne, manager van De Kift. De Kift is een Nederlandse band die al sinds 2001 subsidie ontvangt van het Fonds Podiumkunsten via een meerjarenregeling.

Het onderscheid dat Rutte maakt tussen popmuzikanten en andere artiesten snapt Kwint niet. “Als Typhoon met een klassiek orkest gaat optreden, mag hij dan wel of niet een subsidie aanvragen?”, vraagt hij zich af. Kwint denkt niet dat het voorstel veel steun krijgt. “Ik kreeg niet de indruk dat er veel enthousiasme was voor zijn voorstel.” Of dat daadwerkelijk zo is, zullen we zien als Rutte de motie indient.