Kinderen op een plattelandse basisschool scoren beter op de Cito-toets dan hun leeftijdsgenootjes in de stad. Dit blijkt uit het jaarlijkse scholenonderzoek van RTL.

Jasper Bunskoek, de man achter het onderzoek, zegt niet gekeken te hebben naar de reden voor het grote verschil. “Het kan komen doordat de klassen op plattelandse basisscholen vaak wat kleiner zijn dan die in de stad. De leerlingen krijgen dan meer één op één les. Dit is wel meer een aanname dan een feit”, zegt Bunskoek, “Ik heb me eigenlijk alleen gefocust op de cijfers”.

Grote of kleine klassen; het maakt niet uit
Iemand die daar wél iets over kan zeggen is Ard Lazonder, hoogleraar onderwijswetenschappen. Het is niet aannemelijk dat kleinere klassen zorgen voor een betere Cito-score volgens de hoogleraar. “Uit eerder onderzoek is gebleken dat als er al positief effect is door het plaatsen van minder leerlingen in een klas, dit niet consequent en consistent is. Het prestatieverschil tussen kinderen in grote en kleine klassen is nihil”, zegt Lazonder.

Brutaal vs. gehoorzaam
Het zou wel kunnen liggen aan de samenstelling van de populatie. “Bij kinderen op stadse basisscholen komt het meer voor dat ze een migratieachtergrond hebben. Zij zijn vaker sinds kortere tijd in Nederland.” Ook zou de ‘braafheid’ van de plattelandse kinderen een rol kunnen spelen in hun prestaties. “Stadse kinderen zijn misschien wat brutaler en plattelandse kinderen wat rustiger en gehoorzamer”, aldus Ard Lazonder.