Bron foto: Creative Commons

Sinds 2008 daalt de tevredenheid bij mensen met weinig regie over het eigen leven. Ook dit jaar blijft het zakken. Mensen met weinig of geen regie over hun leven zijn minder gelukkig dan mensen die dat wel hebben.

Dit blijkt uit het rapport ‘De Sociale Staat van Nederland 2017’ van het Sociaal Cultureel Planbureau. Toch is de kwaliteit van het leven in Nederland de afgelopen 25 jaar gestegen; Nederlanders worden hoger opgeleid, hebben meer te besteden en hebben een hogere levensverwachting.

Stapeling van problemen

Bij mensen die aangeven een slechte leefsituatie te hebben in Nederland, is volgens het SCP sprake van “een stapeling van problemen in combinatie met weinig eigen mogelijkheden om hun situatie te verbeteren.” Dit zijn bijvoorbeeld migranten met een taalachterstand of ouderen die niks moeten hebben van technologie.

Vaak beheersen deze mensen geen moderne vaardigheden, zoals bijvoorbeeld het werken met computers, en kunnen zij dus minder of geen regie over het leven ervaren. Zij zouden kunnen denken dat de oplossing voor hun problemen niet uit eigen kracht kan komen. Dit hangt volgens het rapport weer samen met de gevoelens van (minder) geluk en tevredenheid.

Leven in eigen hand

‘Geluksprofessor’ Ruut Veenhoven beaamt dit: “Kunnen omgaan met computers gaat natuurlijk samen met allerlei andere moderne vaardigheden, zoals Engels verstaan en de weg weten in het openbaar vervoer. Als je dat allemaal niet goed afgaat, heb je je leven minder in eigen hand en wordt het daarmee vaak ook minder leuk.”
Bij mensen met een goede leefsituatie en veel regie over het eigen leven blijven het geluk en tevredenheid gelijk.