Deze week maakte het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) bekend dat Nederlandse ouders weinig tijd besteden aan hun kinderen, gemiddeld zo’n 8,4 uur per week. Volgens Dirk Jansen, familiesocioloog, zou dat 14 uur per week moeten zijn: “Te weinig aandacht voor het kind kan leiden tot eenzaamheid.”

Intensive Parentship
“Het SCP heeft het in hun rapport over ‘intensief ouderschap’, ‘Intensive Parentship’ in het Engels. Dat is het perfecte plaatje waarbij ouders veel tijd, maar ook geld in hun kinderen steken. Veel sociologen, waaronder ik, denken al vanaf het begin van de 21e eeuw dat dit dé trend gaat worden. Tijdens onderzoeken geven ouders aan dat ze van plan zijn meer aandacht te besteden. Maar als ze dat niet doen, komt er van ‘Intensive Parentship’ niet veel terecht”, zegt Jansen.

Volgens Jansen denken veel ouders dat ze wel veel aandacht besteden aan hun kindjes. Dat komt volgens hem vooral doordat ze tijdens het strijken, poetsen en koken ook een oogje op de kinderen houden. Maar dat is geen ‘Intensive Parentship’. Daarvoor moet je echt met je kind praten en dingen doen.

Jansen: “Het is zó belangrijk dat we meer tijd aan onze kinderen gaan besteden. Sommige ouders zien hun huis als een soort buitenschoolse opvang, waar ze hun kind opvangen tot ze weer de deur uit zijn. Overigens doen Nederlandse ouders het Europees gezien wel goed. Het is echt geen drama hier, maar het kan nóg beter. Zorg gewoon dat je elke dag twee uur met je kind bezig bent, dan voorkom je eenzaamheid en gedragsproblemen.”

Vrouwen vs. Mannen
Niet echt nieuws, maar vrouwen besteden meer tijd aan de opvoeding dan mannen. Daar zijn volgens Jansen een aantal verklaringen voor. “Iedereen weet wel dat vroeger het opvoeden van een kind als taak van de vrouw werd gezien. Nog steeds sijpelt dat door in de huidige samenleving. Dat is jammer, want juist de afwisseling van twee verschillende ouders is goed voor een kind. Dat zorgt ervoor dat de wereld van het kind breder wordt. Ook voor alleenstaande ouders is het belangrijk dat hun kind af en toe tijd doorbrengt met andere mensen.”

“Sommige sociologen zeggen weleens dat moeders hun kinderen vaak alleen willen opvoeden, omdat zij weten wat het beste is voor hun kind. Daar ben ik het niet mee eens. Er zijn wel moeders die zo denken, maar het grootste deel van de vrouwen geeft aan het niet fijn te vinden als zij alleen voor de opvoeding moeten zorgen. Daarnaast worden veel vrouwen depressief doordat ze te veel werk op zich nemen.”

Tips
Wat voor advies heeft Jansen voor jongeren die later graag kinderen willen? “Het is eigenlijk heel simpel. Door samen met je partner duidelijke afspraken te maken over de tijd die je gaat besteden aan het huishouden, de boodschappen en de kinderen, kom je al snel in het goede ritme. Heb je het een keer te druk voor de kinderen, zorg dan dat je de verloren tijd inhaalt door uitjes te plannen. Een dagje Efteling, naar het museum of de film verkleint de kans op eenzaamheid.”

Foto: pexels.com