Foto: Wikipedia

Het aantal gepeste leerlingen blijft op hetzelfde percentage hangen, ongeveer 10% van de middelbare scholieren is slachtoffer. Toch zijn er om de haverklap campagnes die het pesten tegen moeten gaan, waarom zakt het percentage dan niet?

In een onderzoek over pesten komt naar voren dat pesters op middelbare scholen populair zijn. Dit is niet heel opvallend. Wat wel opvalt, is dat het percentage slachtoffers gelijk blijft. Ondertussen worden er veel campagnes tegen pesten gehouden, maar het blijkt dat deze campagnes nog niet effectief waren voor middelbare scholieren.

Wisselende aandacht
Volgens Mieke van Stigt, schrijfster van het boek ‘Alles over pesten’, komt dat onder andere door de wisselende aandacht die het onderwerp krijgt. “Soms wordt er dan heel erg veel aandacht aan besteed. Dan komen er campagnes en tv-programma’s, maar later ebt dat weg. Dan probeer je dat een paar maanden later weer op te pakken, maar begint het gezeur: ‘moeten we het nu weer over pesten hebben?’”

Weinig verstand
Ook vindt ze programma’s die één keer een ‘anti-pestprogramma’ maken behoorlijk achterhaald. “Ik ga me niet meer mengen in dat soort programma’s. Ze hebben te weinig verstand van het pesten, hoe kunnen ze het pestprobleem dan oplossen?”

Bij de basis
Maar als deze campagnes niet helpen, wat is dan de oplossing? “Ik denk dat bij de lerarenopleidingen pesten op nummer één moet staan.” Een school moet een veilige haven zijn, want leerlingen zijn leerplichtig. “De slachtoffers kunnen niet vluchten en dat weten de pesters ook,” zegt van Stigt. “Als leraren weten hoe ze het beste uit een klas kunnen halen, dan wordt er ook veel minder gepest.”