Bron: Pixabay

De gedachte dat vooral tieners voor een abortus kiezen is achterhaald. Meer dan de helft van de vrouwen die voor abortus kiest heeft zelfs al één of meerdere kinderen. Vooral vrouwen met één of twee kinderen kiezen bij een nieuwe zwangerschap voor abortus.

Dit blijkt uit het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De beweegredenen van deze vrouwen verschillen, volgens het Fiom. Het Fiom is een organisatie die vrouwen helpt een weloverwogen keuze te maken bij een zwangerschap. “Sommige vrouwen worden op latere leeftijd onverwachts nog zwanger, terwijl zij al een gezin hebben. Zij zien het dan niet meer zitten om weer helemaal opnieuw te beginnen.”

Ook financiële problemen worden genoemd. Zo hebben zij in huis geen plek voor nog een kind of komen zij nu al moeilijk rond. Andere redenen zijn bijvoorbeeld het ontbreken van een partner of vanwege medische problemen.

In tweederde van de gevallen wordt de zwangerschap afgebroken door middel van een abortuspil en is er geen medische ingreep noodzakelijk. Overigens daalt het aantal zwangerschapsafbrekingen al sinds 2010. De meesten vonden plaats bij vrouwen tussen de 25 en 30 jaar. Het aantal tieners dat voor een abortus kiest, daalt sinds 2002 al aanzienlijk.