Bron: foto
Regelmatig worden er archeologische resten gevonden op bouwplaatsen, ook in Nederland. Daarom is het vaak verplicht om een vooronderzoek uit te voeren, vertelt Menno van der Heiden, specialist veldarcheologie. Wanneer uit dat onderzoek blijkt dat ze opgravingen moeten doen, kan dit flink wat geld én tijd kosten, zo meldt het Bureau voor Archeologie

De gemeente beslist of er bij bouwwerkzaamheden een archeologisch vooronderzoek moet worden gedaan. Mocht zij dit beslissen, is het verplicht dit besluit op te volgen. De bouw wordt dan stilgelegd. Volgens van der Heiden wordt hier meestal rekening mee gehouden, waardoor de vertraging minimaal is. In de praktijk blijkt dit niet altijd zo te zijn. Zo wordt er bijvoorbeeld, na onderzoek, onverwachts iets gevonden van archeologische waarde. Dan ben je niet drie, maar al snel twaalf weken verder.

Dure opgravingen

Degene die wil bouwen, draait zelf op voor de kosten. Dat valt mee, een bureauonderzoek kost niet meer dan duizend euro. Wanneer dit om een vervolg vraagt, kan dit de kosten vertienvoudigen. Dan wordt er eerst een proefsleuvenonderzoek gedaan. Dit houdt in dat een deel van de bodem laag voor laag verwijderd wordt en de eventuele vondsten verzameld worden. Dan volgt een rapport, waaruit blijkt of er meer onderzoek nodig is. Als dit zo is, lopen de kosten nog verder op.

Jarenlang onderzoek

Onderzoek naar oudheden kan flink wat tijd in beslag nemen. Zo vertelt Archeologiebedrijf ADC dat zij samen met nog drie bedrijven wel 7,5 jaar onderzoek gedaan hebben bij Zilverackers in Veldhoven. Daar werd een groot deel van een Romeins dorp opgegraven.  Ook in Oss zijn ze heel wat tijd bezig geweest: wel twintig jaar. Ze vonden hier meerdere bijzondere schatten: zoals een houten waterput, maar ook de urn en het zwaard van ‘De vorst van Oss’.