Mensen kunnen aan veel dingen verslaafd raken. Zo ook aan sport. “Een sportverslaving ontstaat net als een andere verslavingen. Je begint ergens aan en dat voelt goed. Maar voor datzelfde gevoel heb je steeds meer nodig.”

“Als iemand gaat sporten maken we het hormoon endorfine aan. Dit hormoon geeft een goed gevoel, waardoor je alleen maar meer wil sporten. Maar wanneer sporten het enige wordt waar iemand zich goed bij voelt, kan dit leiden tot een sportverslaving. Juist wanneer verslaafden zich down voelen, moeten ze sporten om dit stofje weer aan te maken”, vertelt toegepast sportpsycholoog Lizzy Gevers.

Een sportverslaving gaat vaak samen met verdriet, onzekerheid en verlies. Sport is dan de enige houvast in een onzekere en onvoorspelbare wereld.” Gevers vertelt dat je pas spreekt van een sportverslaving wanneer iemand zich zo bezighoudt met sport dat normaal functioneren in de dagelijkse routine niet meer lukt. “Deze routine moet dan plaatsmaken voor sport. Je voelt druk om te sporten en het is niet langer een vrije keuze.”

Hoeveel je dan wel zou moeten sporten? Daar geeft Nicky Thissen van Authentic Moves antwoord op. 

Volgens Gevers weten sportverslaafden dat te veel sporten ongezond is. “De hersenen gaan zelfs redenen bedenken waarom sporten goed zou zijn. Ook komen er lichamelijke reacties zoals angst bij kijken. Dit voelt zo echt dat men vaak kiest om zich over te geven aan de verslaving.”

Een sportverslaving achter je laten is vaak zo makkelijk nog niet. “Naar mijn mening moet je hiervoor teruggaan naar de kern. Wat verbergen mensen met deze verslaving? Wie ben jij zonder deze verslaving?”

Gevers legt uit dat je moet weten waar de verslaving vandaan komt, voordat je er van af komt.

“Vervolgens moet daar passende hulp voor gezocht worden en uiteraard moet er gekeken worden naar een manier om met bepaalde problemen, emoties, onzekerheden en verlies om te gaan.” Ze voegt toe dat je iemand nodig hebt die je laat zien wat de sportverslaving met je hersenen doet. “Je moet je eigen gedachten en belevingen gaan toetsen, voordat je kunt herstellen.