Uit onderzoek van Schone Rivieren blijkt dat 60 procent van het zwerfafval op de Maas- en Waaloevers uit plastic bestaat. Daarnaast bevat iedere 100 meter oever gemiddeld 40 drankverpakkingen. Een mogelijke oplossing zou statiegeld op kleine flesjes en blikjes zijn, maar is dit wel de goede oplossing?

Het onderzoek, in samenwerking met IVN Natuureducatie, Plastic Soup Foundation en Stichting De Noordzee, geeft aan dat de meerderheid van het afval aan de oevers van recreanten is. Vaak zijn dit verpakkingen van eten en drinken. Maar bijvoorbeeld ook plastic tasjes.

Jeroen Dagevos van Plastic Soup Foundation legt uit: “Een jaar geleden toen kon dat plastic tasje niet langer meer gratis zijn in supermarkten en op de markt. Je moet daar nu voor betalen. Je ziet dat de hoeveelheid tasjes enorm is afgenomen.” Nu is er het idee om, net als bij de plastic tasjes, een maatregel te nemen om te voorkomen dat ander plastic, zoals drank en voedselverpakkingen in het milieu terechtkomt.

Op dit moment staat er alleen statiegeld op grote PET-flessen (>0,5 liter), kratten, glazen retourflessen en tapvaten. Er staat geen statiegeld op eenmalige glazen flessen, blikjes en kleine PET-flessen. Dagevos: ‘’Nog geen half procent van de flessen die we vonden, van de vijfentachtigduizend, was een fles met statiegeld. Al het andere, daar zat gewoon geen statiegeld op.’’ Als je op kleine PET-flessen en blikjes wel statiegeld invoert, ‘’zoals in Duitsland gebeurd, dan zie je dat die dingen gewoon niet meer op straat liggen omdat mensen ze inleveren.’’

Met statiegeld voor kleine flesjes en blikjes zal er hoogstwaarschijnlijk veel meer worden ingeleverd, maar dit betekent niet dat daarmee het probleem gelijk is opgelost. Afvalfonds Verpakkingen denkt dat een grotere aanpak nodig is. Er is namelijk meer zwerfafval dan alleen flesjes.

Afvalfonds Verpakkingen: ‘Dit plan pakt ál het zwerfafval aan en zal volgens berekeningen tot een halvering van de totale hoeveelheid leiden. En zelfs 90 procent van de kleine PET-flesjes zal worden gerecycled.’ Om dat te bereiken zou volgens het fonds onder andere er meer vuilnisbakken en campagnes tegen afval moeten komen. Maar ook zouden scholen meer aandacht aan afval en recyclen moeten besteden en geloven ze dat afval weggooien op straat en in de natuur bestraft zou moeten worden.