We schrijven dagelijks talloze appjes, e-mails en schoolverslagen op onze telefoons en laptops. Ook op de basisschool zien we een toenemend gebruik van digitale (leer)middelen. Het Platform Handschriftontwikkeling ziet hierdoor een gevaar ontstaan voor de (hersen)ontwikkeling van kinderen. Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) zegt hier geen extra aandacht aan te besteden, omdat zij niet merken dat scholen hiervan problemen ondervinden.

Het SLO is betrokken bij de ontwikkeling van het Nederlandse schoolcurriculum. Mariëtte Hoogeveen is leerplanontwikkelaar bij het SLO. Zij zegt dat ze wel degelijk het belang inziet van handschriftontwikkeling. “Er is veel discussie rondom het onderwerp”, vertelt Hoogeveen. “Tegenstanders vinden dat er te veel en lang aandacht aan schrijven met de hand wordt besteed en dat er te weinig gedifferentieerd wordt, aangezien alle leerlingen op een school met dezelfde methodes werken. Voorstanders wijzen juist op de bijdrage die schrijven levert aan de bevordering van de cognitieve ontwikkeling.” Hoogeveen zegt tot slot geen extra aandacht te besteden aan dit onderwerp. Ze refereert naar een onderzoek waaruit blijkt dat leerlingen gemiddeld niet slecht presteren en dat het voor het onderwijs momenteel voor geen problemen zorgt.

Digitaal én papier

De PO-raad schreef vorig jaar dat scholen zelfs meer digitale middelen willen gebruiken in de les. De Steve JobsSchool, ook wel iPadschool genoemd, is een voorbeeld van een school die veelvoudig gebruikmaakt van ICT in het onderwijs. Dineke Nieuwland, beleidsmedewerker bij stichting voor openbaar onderwijs Odyssee, vertelt dat het in een dergelijke onderwijsvorm gaat om een combinatie van digitaal en papier lesmateriaal. “Leerlingen oefenen met schrijven, net als vroeger, in werkboekjes. Ook maken we gebruik van een schrijfapp, waarmee bijvoorbeeld de schrijfrichting wordt geoefend. In de bovenbouw bieden wij juist les aan in typen, omdat wij dat ook belangrijk vinden in deze tijd.”

Waarom is schrijven belangrijk?

Bron: Platform Handschriftontwikkeling

Neurowetenschapper Theo Compernolle heeft het over het belang van schrijven met pen of potlood in zijn boek ‘ontketen je brein’. Hij beschrijft het als een langzaam, gecoördineerd, visueel en motorisch proces dat concentratie en aanhoudende aandacht vereist. Op deze manier wordt informatie, volgens hem, niet alleen vastgelegd, maar ook daadwerkelijk verwerkt in de hersenen. Aartje Schoemaker, contactpersoon bij het platform Handschriftontwikkeling, bevestigt dit in een interview met de NOS. Zij voegt eraan toe dat schrijven sneller denken bevordert en dat het brein verbindingen legt in het proces tussen onder andere de linker- en rechterhersenhelft.