Met een grootscheepse enquête heeft het onafhankelijke Belgische Consumentenplatform de betrouwbaarheid van verschillende automerken onderzocht. Aan deze enquête hebben ruim 37 duizend uropese automobilisten, waaronder ook Nederlandse, verschillende vragen over hun eigen auto ingevuld. Hoe betrouwbaar is zo’n betrouwbaarheidsonderzoek?

De uitkomsten van het onderzoek zijn niet verrassend te noemen volgens Ivo Kroone van Autozine. “De uitslagen komen overeen met soortgelijke onderzoeken van andere partijen.” Kroone heeft de afgelopen 40 jaar verschillende betrouwbaarheidsonderzoeken uitgevoerd. De uitkomst van het onderzoek is hieronder te zien.

Concerns als ‘onbetrouwbaar’ afdoen is niet mogelijk
Toch moet je voorzichtig zijn met het trekken van conclusies volgens Frank Jacobs van Autoweek. Dat zit volgens hem vooral in het gegeven dat elk merk een ander soort publiek aantrekt. “Merken als Audi, BMW en Volvo worden voornamelijk zakelijk gereden. Terwijl bijvoorbeeld Kia en Suzuki vooral particuliere kopers hebben. Zakelijke rijders maken veel meer kilometers en zijn over het algemeen veel kritischer.” Kroone voegt hier het volgende aan toe. “Er is een verschil tussen hoe betrouwbaar de auto voelt en hoe betrouwbaar deze werkelijk is. Sommige auto’s voelen als een brok graniet, maar vallen een dag na het verlopen van de garantietermijn uit elkaar. In het onderzoek wordt niet goed aangegeven of het om het absolute aantal defecten gaat of om de ervaring.” Willem van Autoblog.nl is nog stelliger. “Hele merken of complete concerns afdoen als onbetrouwbaar is niet mogelijk. Merken hebben namelijk verschillende lijnen auto’s die allemaal verschillend zijn.”

Kijk kritisch naar een auto
Wat moeten consumenten met de uitkomsten van dit onderzoek en wat voor gevolgen gaat het eventueel hebben? Volgens Kroone is het gevolg logisch, hogere kosten voor consumenten dan ze vooraf verwachten. Willem van Autoblog.nl voorziet minder gevolgen. “De consument moet vooraf altijd kritisch kijken naar wat er mis kan zijn met een auto. Hierbij moet je niet zozeer kijken naar het merk, wel naar het specifieke model.” Frank Jacobs voorziet vooral in de toekomst minder problemen, en dus positieve effecten voor consumenten. “De komende decennia zullen meer auto’s overstappen van verbrandingsmotoren naar elektrisch en een elektrische aandrijflijn is veel eenvoudiger en minder storingsgevoelig.”