België verlaagde maandagavond het dreigingsniveau in het land van niveau 3 (aanzienlijke dreiging) naar 2 (beperkte dreiging). In België werd in 2016 een aanslag gepleegd en toch is het dreigingsniveau daar op dit moment lager dan in Nederland.

Het dreigingsniveau in Nederland staat op niveau 4 (substantiële dreiging). “Waarschijnlijk zijn de dreigingsniveaus die verschillende landen aannemen niet hetzelfde. Maar áls deze vergelijkbaar zijn, kan het zijn dat België bij niveau 2 andere maatregelen treft dan Nederland bij niveau 2. Zo kan België ervoor kiezen om bij dreigingsniveau 2 minder militairen op straat te laten lopen, terwijl Nederland dit bijvoorbeeld bij niveau 3 al doet.”, vertelt beleidsmedewerkster Josette Leijen.

Bron: NCTV: https://www.nctv.nl/organisatie/ct/dtn/Opbouw-dreigingsniveaus-DTN/index.aspx

Ze legt uit dat het verhogen of verlagen van het dreigingsniveau wordt afgewogen door mensen vanuit diverse organisaties. Een van deze organisaties is de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) “Deze organisaties beschikken over informatie die verder niet breed bekend is. Op basis van wat zij weten, doen zij een uitspraak over het dreigingsniveau.” Ze voegt toe dat daarvoor ook lokale input wordt gebruikt. “Als wijkagenten of woningcorporaties merken dat er bepaalde spanningen of verdachte mensen zijn, dan zullen zij dit bij de desbetreffende gemeente melden.”

Wanneer er goede lokale input is, kan dit volgens Josette betekenen dat het dreigingsniveau verlaagd wordt. “Natuurlijk heeft de NCTV ook internationale contacten, denk hierbij aan inlichtingendiensten en ministeries. Verder heeft deze organisatie mensen in beeld die ze in de gaten moeten houden.”

Picture: Wikimedia