Stel je wilt een stage en je wordt nergens aangenomen vanwege je achtergrond. Dan verander je je achternaam en ineens mag je overal op gesprek. Het is een voorbeeld van wat Tariq Sewbaransingh voorbij ziet komen bij de Landelijke Studentenvakbond. Hij stelt dat discriminatie door uitzendbureaus, eerder aangetoond door televisieprogramma Radar, vaak voorkomt. Ook Leonie Belonje van de algemene bond uitzendondernemingen (ABU) reageert hierop.

De media-aandacht voor de ABU is overweldigend na afloop van het tv-programma Radar, vertelt vicevoorzitter Leonie Belonje. Het verbaast haar niet, ze vindt het meer dan terecht dat er zoveel aandacht voor is. “Het is onacceptabel, maar discriminatie zit niet alleen in onze branche maar overal in de samenleving. Het is dan ook een maatschappelijk probleem dat we samen op moeten lossen. Toch keurt dat de gang van zaken binnen sommige uitzendbureaus uiteraard niet goed.”

Beleid

Niet alles is volgens Belonje alleen maar negatief. “Bij eerdere onderzoeken rondom discriminatie was de uitkomst nog hoger. Dat is nu gelukkig al een stuk lager. Maar daarmee zijn we er nog zeker niet. We merken wel dat ons beleid rondom discriminatie een positieve bijdrage levert. Zo hebben we ingezet op bewustwording en speciale trainingen voor personeel. Dat zullen we blijven doen. Het nut van sancties zien wij niet, dus dat zullen we ook nooit gaan doen.”

Jongeren

Volgens voorzitter Tariq Sewbaransingh van de LSVb, de landelijke studentenvakbond, hebben studenten ook regelmatig te maken met discriminatie rondom sollicitaties. “Wat Radar laat terugkomen in de uitzending herkennen wij tot op zekere hoogte. Zo worden studenten met een migratieachtergrond die solliciteren voor een stage of een baan als ze net afgestudeerd zijn gewoon vaker afgewezen als Nederlandse studenten.”

Maatregelen

Volgens Sewbaransingh moet er dringend iets gebeuren. Ook de LSVb zet dit onderwerp steeds hoger op de agenda. “Discriminatie heeft steeds meer onze aandacht omdat het echt een probleem aan het worden is voor jongeren.” De voorzitter ziet dat organisaties zoals FNV Jong al heel actief bezig zijn om het probleem aan te pakken. “Ook zijn er steeds meer initiatieven vanuit het bedrijfsleven om discriminatie tegen te gaan.”