Het Rode Kruis roept op om vaker een AED te gebruiken. Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een apparaat dat gebruikt wordt bij een hartstilstand om het bloed rond te pompen. Vooral jongeren durven dit niet te gebruiken, maar zo moeilijk is het niet. Kijk maar naar het onderstaande stappenplan.