De peilbus van Dichter bij de Burger stond woensdag 21 februari bij Fontys Hogeschool Journalistiek in Tilburg voor een debat over de sleepwet. Het thema dit keer luidde: ‘Vrijheid van meningsuiting. Hoe lang nog?’ Durven we nog alles online te zetten als de sleepwet aangenomen wordt? Het debat moest licht werpen op deze vraag, maar het enige waar licht op werd geworpen was op het glanzende kale hoofd van de lijsttrekker van de VVD van Tilburg.

21 maart 2018 (tegelijkertijd met de gemeenteraadverkiezingen) wordt een raadgevend referendum gehouden over deze wet. Als deze wet aangenomen wordt, betekent dat dat Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten, zoals de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD), bijzondere bevoegdheden krijgen. Zo zouden ze dan glasvezelkabels mogen tappen. Deze nieuwe regelgeving zou er voor zorgen dat het voor deze instanties makkelijker wordt om meer informatie te verzamelen. Een van de meest gebruikte argumenten tegen de sleepwet is de inbreuk op privacy. Het thema van het debat woensdag ging echter over de vrijheid van meningsuiting

Slechte voorbereiding
Al snel werd duidelijk dat de gasten niet goed voorbereid waren op de stellingen die zouden komen. Dit kwam mede doordat de stellingen totaal niet sloegen op het thema of de sleepwet. ‘Control the media, control the mind’ luidde een van de stellingen. Sid Lukkassen, schrijver en onderzoeker, begon een uitgebreid relaas over zijn mening rondom deze stelling. “De media, met name de sociale media, hebben de middelen om u te sturen in het uiten van uw mening en in de discussie.”

Geen debat
Een debat of discussie was de bijeenkomst niet te noemen. De sprekers mochten allemaal om de beurt hun mening geven over de stelling, maar kans om te reageren kregen ze nauwelijks. Zelfs als er werd gereageerd, gaven de gespreksleiders de sprekers geen kans om daar verder op in te gaan en hun standpunt écht duidelijk te maken. Langzaam begon de halfvolle zaal leeg te stromen.

Ondanks het warrige gesprek kwamen er wel wat vragen uit het publiek. Een jongen uit de zaal bracht het gesprek terug naar het onderwerp: “Als de AIVD nu al hackers in Rusland kan hacken, hebben ze die wet toch helemaal niet nodig?” Hans Smolders, partijleider van de partij Lijst Smolders Tilburg, reageerde hierop door dat te beamen: “Die sleepwet gaat inderdaad ook niks uithalen, daarvoor is er te veel bijvangst.”

De conclusie
Na een lange tijd komt het gesprek op het eigenlijke onderwerp van de dag: de sleepwet. Een voor een mogen de sprekers vertellen waar ze op gaan stemmen en waarom. Jan Heijman, wethouder van Bladel, zal tegen stemmen. “Mensen durven hun mening misschien niet meer zo duidelijk te maken als ze makkelijk nagetrokken kunnen worden. Ik vind dat iedereen en kans moet krijgen om zijn mening te kunnen uiten.”

Lijsttrekker van de VVD in Tilburg Oscar Dunsschooten vertelt dat hij vóór de nieuwe wet gaat stemmen. “Ik vind dat de criminaliteit bestreden moet worden, de drugswereld in deze stad is inmiddels even groot als Tilburg zelf. Er moet alles aan gedaan worden om dat te bestrijden.” De jongen in de zaal die al eerder aan het woord kwam, maakt weer een opmerking: “Maar waarom denkt u dat de AIVD de informatie die zij winnen door zal spelen aan de gewone politie om lokale criminaliteit te bestrijden?” Dunsschooten heeft daar een kort antwoord op: “Omdat het belangrijk is!”