Fotocredit: Pixabay/geralt

Het ‘Platform Scheiden zonder Schade’ kwam deze week met een advies aan het kabinet om te voorkomen dat kinderen schade oplopen door de scheiding van hun ouders. Maar niet alleen jonge kinderen kunnen last hebben van een scheiding. ‘De impact van een scheiding op de iets oudere kinderen of jongeren wordt vaak onderschat of vergeten’, zegt psycholoog en opvoedcoach Tischa Neve.

In het advies van het Platform wordt onder andere voorgesteld dat er een speciaal gemeenteloket voor scheidingen zou moeten komen om begeleiding tijdens een scheiding toegankelijker te maken. Neve juicht dit alleen maar toe: ‘Als de stap naar het nemen van begeleiding laagdrempeliger wordt, kunnen ouders eerder gewezen worden op de fouten die ze maken wat betreft de kinderen.’

Praten is belangrijk

Vooral oudere kinderen en studenten worden nog weleens vergeten. Volgens Neve denken ouders namelijk vaak dat pubers en jongeren er wel over praten met vrienden en vriendinnen. ‘Het blijft zo belangrijk dat je óók als ouder met je kind blijft praten. Ook als hij of zij niet meer thuis woont.’

De ouders van Laura (19) besloten te scheiden toen ze zeventien was. Ze kon toen duidelijk merken dat haar ouders in de situatie op een andere manier met haar praatten, dan met haar vier jaar jongere zusjes. ‘Op school ging het in die tijd ook gelijk veel slechter, maar gelukkig kon ik daar uiteindelijk wel goed met mijn ouders over praten’, vertelt ze.

Maar volgens Neve is dit bij lange na niet bij alle scheidingen het geval. ‘Als de jongeren niet op  een goede manier begeleid worden tijdens de scheiden kan de schade die ze daardoor oplopen heel heftig zijn’, vertelt Neve. ‘Deze kan direct zichtbaar worden door bijvoorbeeld slechtere schoolresultaten, maar kan zich ook pas op latere leeftijd openbaren.’

Bindingsangst

Vooral relatieproblemen zoals bindingsangst op latere leeftijd kunnen een teken zijn van de schade die is opgelopen. Laura ervaart dit ‘niet op die manier’. ‘Maar’, gaat ze verder, ‘soms vraag je je toch wel af of het effect heeft op de relaties die je nu aangaat.’