Het ministerie van Economische Zaken overweegt de straling van 5G-zendmasten aan banden te leggen. Stralingsdeskundige Christine Blokland vindt dat de norm al overschreden wordt met de 4G-zendmasten. “De commerciële belangen zijn zó groot, wij worden daar als publiek gewoon in bespeeld”, aldus Blokland.

De 5G-zendmasten hebben een hogere capaciteit, maar een korter bereik. Dit komt er op neer dat er veel meer zendmasten of antennes geplaatst moeten worden om een bepaald gebied te dekken. Dit betekent dus een intensivering van straling.

Gezondheid

Blokland geeft aan dat de gevolgen voor volksgezondheid met 4G al te zien zijn. “Er zijn nu al mensen die met dit stralingsniveau niet goed meer kunnen functioneren. Omdat de technologie met zo’n sneltreinvaart gaat, hobbelt de traditionele westerse geneeskunde hier een beetje achteraan. Zij erkennen zelfs niet dat de straling invloed heeft op het lichaam omdat het niet terug te vinden is in het bloed of urine. Terwijl er duizenden, misschien wel tienduizenden onderzoeken zijn die aangeven dat straling kan leiden tot burn-outs, slapeloosheid en stress”, zegt Blokland.

“Het lijkt een beetje op het tabaksverhaal van de vorige eeuw, waar ook van werd gezegd dat het niet schadelijk was, en nu weten we wel beter”, stelt Blokland. “Het ministerie van Economische Zaken wil eerst zeker weten dat de uitrol van een eventueel 5G-netwerk niet schadelijk is voor mensen en omgeving”, laat een woordvoerder van het ministerie weten.

Maatschappelijke discussie

Volgens Blokland is het geen goede zaak als er een 5G-netwerk in Nederland komt. “Zodra we dit toestaan is het hek van de dam en niet meer tegen te houden. Het is belangrijk dat er een maatschappelijke discussie op gang komt om constante vrijstelling aan elektromagnetische straling en de gevolgen hiervan te bespreken. Ik begrijp natuurlijk wel dat het verrijkend voelt om constant verbonden te zijn met een netwerk, maar we moeten ons echt bewust worden van de negatieve nevenkanten hiervan”, zegt de stralingsdeskundige.

Oplossingen

Om beter beschermd te zijn tegen straling in je omgeving is het volgens Blokland dus belangrijk dat er eerst een maatschappelijke discussie op gang komt. Maar er zijn ook praktische opties om minder aan straling blootgesteld te worden. “Er zijn verschillende apparaten en technologieën die je hier bij kunnen helpen. Maar het is vooral belangrijk dat er meer discussie komt.”