Hogescholen en universiteiten krijgen de komende jaren tot zeker een half miljard euro extra om uit te geven. Het geld dat de overheid heeft verdiend met de afschaffing van de basisbeurs moet volgens afspraken op deze manier weer ten goede komen aan het onderwijs. 

Het bedrag loopt in 2024 op tot 550 miljoen euro, waarvan 341 miljoen voor het hbo. Hogescholen en universiteiten zijn vrij om te bepalen wat ze met het geld doen, zolang het beter onderwijs bevordert. De instellingen moeten dit met studenten en docenten afspreken.

PORTEMONNEE

Een van de studenten die hierop toeziet is Bas van Helmondt, lid van de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) van Fontys. De hogeschool betrekt de CMR actief bij het besteden van het geld.

Volgens hem is het logisch dat geld van de overheid, verdiend aan de afschaffing van de basisbeurs, terugvloeit naar het hoger onderwijs. ,,Want het komt eigenlijk uit de portemonnee van studenten. Omdat die nu hun lening terug moet betalen.”

aandachtspunten

Een belangrijke voorwaarde is dat het geld voor hoger onderwijs naar kwaliteitsverbeteringen binnen dat onderwijs moeten gaan. Van Helmondt geeft als voorbeeld dat Fontys kan zorgen voor minder studenten per docent. ,,Dat kan goed voor het onderwijs zijn.”

Docent Arie Rinzema, ook lid van de CMR van Fontys, sluit zich daarbij aan. ,,In dat geval moet Fontys meer docenten gaan aantrekken. Maar er mag ook geld naar andere aandachtspunten. Denk aan extra investeringen in de digitale infrastructuur: bijvoorbeeld een dossier waarin studenten online hun studievoortgang kunnen bekijken. Daar zien ze waar binnen Fontys ze extra expertise geleerd kunnen krijgen. Die mogelijkheden kun je met digitale ondersteuning versterken.”

Rinzema denkt daarnaast aan de huisvesting van Fontys-instellingen. ,,Kijk naar de opleiding journalistiek in Tilburg die nu verhuist naar een soort mediacluster.” Volgens hem rekent Fontys erop dat dit de kwaliteit van het onderwijs verbetert.

korten

Maar er is enige haast geboden. Als hogescholen en universiteiten hun kwaliteitsafspraken niet halen, kan de Minister van Onderwijs in 2022 het bedrag korten. Rinzema: ,,Momenteel ligt er een prima raamwerk wat Fontys in samenspraak met studenten en docenten mag invullen. Wij zien de toekomst vol optimisme tegemoet.”