Het Beatrix College in Tilburg is bezig met een pilot waarbij leerlingen op een ander tempo of niveau eindexamens af kunnen leggen. Eric Geurts, directeur bedrijfsvoering van het Beatrix College, laat weten dat dit voor leerlingen zeer motiverend werkt.

“Door deze pilot kunnen leerlingen die bijvoorbeeld op havo zitten bepaalde vakken op VWO-niveau afronden. Ook is het mogelijk om in vier havo al eindexamen te doen in een bepaald vak”, vertelt Geurts. Deze methode is volgens de directeur bedrijfsuitvoering voor leerlingen die door een paar te moeilijke vakken een niveau hoger net niet aankunnen.

Leerlingen kunnen niet zomaar een vak eerder of op een ander niveau afronden. “Een mogelijk nadeel van deze pilot is dat leerlingen te hoog gaan grijpen en dit kan hen belasten”, aldus Geurts. Door het RTTI-systeem kunnen de scholen echter bepalen of leerlingen klaar zijn voor een hoger niveau. Bij deze methode testen ze het inzicht van leerlingen in een bepaald vak. Wanneer ze hierbij hoog scoren, is het mogelijk om eerder of op een hoger niveau examen te doen.

De vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs, de VO-raad, wil buiten deze pilot dat leerlingen door heel Nederland ook de keuze krijgen in welke vakken ze examen willen doen. De bedoeling is dat leerlingen vakken kunnen kiezen die precies aansluiten bij hun vervolgopleiding. Geurts ziet dit in de toekomst wel voor zich. “Dit zal er nog niet over vijf jaar zijn, maar het gaat zeker wel komen.”

foto: tjevans