Er zijn steeds meer internationale studenten in Nederland. Het waren er nog nooit zo veel als nu. Misschien goed voor ons imago en onze diversiteit, maar is het wel allemaal zo rooskleurig?

Bronnen: Nuffic, Het Parool, studyinholland.nl,

Internationalisering is goede zaak
“Internationalisering van het onderwijs vinden wij een goede ontwikkeling”, zegt Bart Pierik, woordvoerder van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU). “Studenten leren van elkaar, de economie wordt er internationaler van en buitenlandse studenten zijn vaak ook erg gedreven.”

Ook Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs, vindt de toename van internationale studenten een goede zaak. “Zo wordt de kwaliteit van het onderwijs verbeterd. Studenten nemen kennis, ervaring en netwerken mee uit eigen land”, vertelt Pieter Verbeek, de persvoorlichter van Nuffic.

Joyce van der Wegen, secretaris van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb), vertelt dat het duidelijk is dat alle partijen zoals de overheid, universiteiten en studentenvakbonden blij zijn met het fenomeen ‘internationalisering’. “Nederlandse studenten vinden het ook fijn als zij naar het buitenland kunnen, dus andersom zou dit ook mogelijk moeten zijn.”

Keerzijden
Pierik geeft toe dat er ook keerzijden zijn. “De werkdruk voor studenten en docenten neemt toe en het is een groot probleem voor de woningmarkt. Daarbij moet ik wel opmerken dat niet alleen het aantal buitenlandse studenten, maar ook het aantal Nederlandse studenten flink is gestegen.”
Het probleem van huisvesting wordt ook door Nuffic genoemd. “Vooral steden als Amsterdam, Maastricht, Groningen en Rotterdam zijn in trek, en zowel Nederlandse als buitenlandse studenten kunnen daar maar moeilijk een kamer vinden.”
Pierik geeft aan dat de universiteiten werken aan betere informatievoorziening voor studenten en dat ze samenwerken met studenten en huisvesters om het probleem op te lossen.

Internationale studenten komen ook volgens van der Wegen vaak lastig aan een kamer. Door een kleiner netwerk en informatietekort zijn zij een makkelijkere prooi voor huisjesmelkers. “Huurcontracten zijn vaak in het Nederlands. Ook weten internationale studenten vaak niet waar zij recht op hebben. Op deze manier kunnen zij makkelijker misleid worden.”, aldus de secretaris.

David Huis uit Barcelona is één van de gelukkigen die makkelijk een kamer heeft kunnen vinden. Toch erkent hij dat een woonruimte zoeken, als buitenlandse student, niet over een leien dakje gaat.

‘Nederland is hier niet op voorbereid’
Joyce van der Wegen, laat weten dat de groei van de internationale studenten heel hard gaat. “Nederland is hier gewoon niet goed op voorbereid. Er zitten heel veel positieve kanten aan vast, maar zeker ook een paar keerzijdes.” Van der Wegen vertelt dat een aantal opleidingen nu in het Engels worden gegeven, terwijl dit vaak geen toegevoegde waarde heeft. “Wanneer je een opleiding doet waarmee je uiteindelijk in Nederland gaat werken, heeft het geen zin om dit in het Engels te geven. Bijvoorbeeld de opleiding Nederlands Recht hoeft eigenlijk niet in het Engels aangeboden te worden.”

Pierik: “Het belangrijkste is dat het aantal studenten op universiteiten niet te veel wordt, en dat de afkomst gebalanceerd blijft.” Pierik vertelt over een geval op de Technische Universiteit Delft, waar ze bij de opleiding ‘Computer Science and Engineering’ een stop moesten zetten op inschrijvingen van studenten buiten Europa. “Universiteiten komen nu in een fase dat ze het nodig gaan hebben om in te kunnen grijpen.” Wat deze middelen daarvoor zullen zijn, wordt half mei bekend gemaakt in een internationaliseringsagenda van de VSNU.

Brengt een buitenlandse student meer geld op?
Pierik ontkent stellig. “Het kostenplaatje van een student binnen of buiten Europa ziet er wel anders uit, maar wij maken niet meer winst op een buitenlandse student dan op een Nederlandse.”
Eind vorig jaar beschuldigde SP-wethouder Laurens Ivens de Universiteit van Amsterdam ervan dat ze meer winst maken op internationale studenten. “Hij zei toen letterlijk dat hij het ergens had gehoord”, weerlegt Pierik. “Een campagnestunt wil ik het niet noemen, maar ik vond de timing wel opvallend.”

De LSVb kan bevestigen dat buitenlandse studenten niet meer geld opleveren. “Nederland krijgt per student geld. De afgelopen jaren zijn minder Nederlanders gaan studeren en de internationale studenten vullen dit gat op.”

In de Tilburgs politiek heeft ook iedereen zo zijn eigen doelen om aan te werken. D66 wil Tilburg beter op de kaart zetten als studentenstand. Jan van Esch van D66 vertelt hier meer over.