”De onafhankelijkheidsmars in Polen trekt jaarlijks nog tienduizenden mensen. Patriotten die strijden voor een soevereine natiestaat. Jaarlijks lopen hier tienduizenden trotse inwoners in mee. We spraken met de 24-jarige Mateusz Marzoch. Hij is de woordvoerder en bestuurslid van de organisatie ”The All Polish Youth” (Młodzież Wszechpolska) die al sinds zijn 19de lid is van deze beweging.

De geschiedenis van All Polish Youth reikt terug tot zover als het jaartal 1922. Deze studentenorganisatie was het resultaat van nationalistische (katholieke) solidariteitszin, ten tijde van de tweede Poolse Republiek. De vier hoofdpijlers van deze organisatie: moraal, economie, intern beleid en buitenlandsbeleid.

De woordvoerder spreekt

Mateusz: ‘’Het maakt niet uit: of je nu gelooft dat god de mensheid heeft geschapen, of dat de evolutietheorie er voor verantwoordelijk is; we zijn geschapen om te eindigen met iemand van het andere geslacht, niet een persoon van hetzelfde gender.’’

”De kracht van de natie schuilt in de familie.”

‘’In Polen geloven veel mensen nog in het traditionele gezinsleven’’, aldus Mateusz. Volgens hem zijn het minderheidsgroepen als personen met andere etnicititeit en/of religie, mensen met een (neo-)liberale blik of zij met een andere seksuele voorkeur die een werkelijke bedreiging vormen voor deze gestelde familiare normen en waarden. ”Ze proberen het gezinsleven te vernietigen.”

”Je kunt bijvoorbeeld ook geen kinderen krijgen als homostel.” En adoptie dan? ”Nee, want dat druist in tegen het moraliteitsbeginsel wat wij nastreven.” Het hoort gewoon niet.

Zijn beweging is er ook van overtuigd dat er meer wetgeving moet komen omtrent het destimuleren van opkomende minderheidsgroeperingen. Deze zijn Mateusz namelijk een doorn in het oog.

”Dit is tegen de wetten van de natuur!”

Pride parade Kraków 2018 ”geen dreiging”

En de parade in Kraków waar dit jaar 7000 LHBT’ers in meeliepen? Dezelfde parade die volgens zoal organisatoren als politieofficieren maar een twintigtal tegendemonstraten opriep? Volgens Mateusz was het ontbrekende tegengeluid – van onder andere – hun organisatie logisch te verklaren. ”We wisten dat de politie streng op zou treden en op die manier onze protesten zouden proberen de kop in te drukken.” De mars van alle nationalistische – politiek geagendeerde – organistaties eigen mars is echter velen malen groter, de grootste van Polen, en liep afgelopen jaar op tot een aantal van 100.000 actievoerders.

Onderwijs

”Homosexuality isn’t a consequence of nature. It’s some kind of psychological disorder.”

”Als je je kinderen op een goede manier opvoedt is er geen risico op ontwikkeling van homo- of andersoortige seksuele voorkeur. Jongeren worden tegenwoordig echter steeds vaker voorgelicht op deze afwijkende vormen van seksualiteit en dat vinden wij afgrijselijk.” Katholieke normen en waarden zouden de standaard moeten zijn, zoals hijzelf thuis ook is opgevoed. Als we de ”All Polish Youth” de nature-versus-nurture vraag zouden moeten stellen kunnen we dus tot de conclusie komen dat opvoeding hier duidelijk zorgt voor de K.O.