Ben jij druk bezig met het behalen van je bindend studieadvies (BSA)? Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, D66) wil een einde maken aan deze strenge regelgeving voor eerstejaarsstudenten.  Van Engelshoven wil dat het BSA vanaf 2020 nog maximaal 40 studiepunten kan bedragen in plaats van 60.

Afgelopen maandag maakte de minister dit bekend in haar toespraak. Dit deed ze bij de opening van het nieuwe studiejaar in Tilburg. Van Engelshoven hoopt door deze aanpassing de psychische druk en stress bij studenten te verlagen. Ze maakt zich zorgen over de prestatiedruk. Ook vindt ze dat studenten meer tijd moeten krijgen om te wennen aan hun nieuwe studie. In juli wees het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) uit dat steeds meer studenten kampen met psychische problemen en burn-outverschijnselen. Deze problemen vormen een combinatie van een studie, een bijbaan en sociale contacten.


Wat is het bindend studieadvies? (BSA)   

Het BSA is in 1993 ingevoerd om op tijd te beoordelen of een student op zijn plek zit of juist extra studiebegeleiding nodig heeft. In het eerste jaar moet een student een minimumaantal punten halen om naar het tweede jaar over te gaan. Wanneer iemand zijn/haar BSA niet haalt, moet diegene van de opleiding. Tenzij belemmerende persoonlijke omstandigheden een rol hebben gespeeld. Voorheen bepaalden instellingen hun eigen BSA-norm. Deze lag bijna altijd boven de 40 studiepunten.


Politici over BSA       

Op Twitter reageerden meerdere politici op dit voorstel. Zo twitterde D66-Kamerlid Paul van Meenen, partijgenoot van de minister:


Ook oppositiepartij SP reageerde positief op dit nieuws. SP-Kamerlid Frank Futselaar:


Regeringspartij CDA is nog niet overtuigd. CDA-Kamerlid Harry van der Molen:

BSA afschaffen           

Aankomende studenten lijken erg blij met het voorstel van de minister. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) noemt het voorstel ”een goede eerste stap.” Maar het gaat hen nog niet ver genoeg. LSVb pleit ervoor om het BSA helemaal af te schaffen.  Ook het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) deelt deze mening, maar stelt dat eerstejaarsstudenten ook een betere persoonlijke begeleiding nodig hebben.

Universiteiten   

 Bij de Erasmus Universiteit Rotterdam zijn ze minder blij met dit nieuws. Sinds 2012 hebben ze daar namelijk een BSA-norm van 60 punten. Bij deze universiteit moeten studenten dus in één keer hun propedeuse halen, want anders moeten ze de opleiding verlaten. De Erasmus Universiteit ziet geen aanwijzingen voor verhoogde psychische druk vanwege het bindend studieadvies. Zij zullen nog een keer bij de minister langs gaan om te vertellen waarom zij gebruikmaken van deze regels.

Aan de universiteit van Wageningen hanteren ze al een BSA-norm van 40 studiepunten. Daar zullen ze dus weinig merken van deze veranderingen.

Toekomst     

Om deze regeling door te krijgen moet de D66-minister eerst nog een meerderheid behalen in de Tweede Kamer.