Nog nooit hebben er zoveel studenten een studie aan een Nederlandse universiteit of hogeschool gevolgd als het afgelopen jaar. De verwachting is dat dit aantal de komende jaren nog meer gaat stijgen.

Buitenlandse studenten
De instroom van buitenlandse studenten is één van de voornaamste redenen van de stijging. Volgens een onderzoek van Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs, is het aantal buitenlandse studenten in Nederland in de periode van 2007 tot 2017 verdubbeld. Met momenteel 164 verschillende nationaliteiten staat de teller nu op zo’n tachtigduizend. Duitsers zijn verreweg de grootste groep buitenlandse studenten, China komt op de tweede plek.

Universiteiten grootste stijger
Volgens voorlopige cijfers van het CBS volgden zo’n 280.000 studenten een studie aan een Nederlandse universiteit in het collegejaar 2017/2018. Op de hogeschool waren dit er ruim 452.000. In totaal zijn er zo’n twaalfduizend studenten meer te vinden op de Nederlandse universiteiten dan de vorige jaargang. Op het hbo zijn dit er ruim zesduizend studenten.

Verwachting toekomst
Het is moeilijk in te schatten hoever dit aantal gaat stijgen, zegt Sirra Alofs, bestuurslid van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). “De verwachting is dat het aantal buitenlandse studenten blijft stijgen.” De stijging van het aantal buitenlandse studenten heeft te maken met de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs. Daarbij worden er veel studies in het Engels aangeboden, vertelt Alofs. Of deze stijging enkel positief is, is nog de vraag. Sommige studies raken vol door aanmeldingen van buitenlandse studenten, waardoor Nederlandse studenten hun plek kwijtraken.

foto: