Het aantal jongeren dat een tussenjaar neemt groeit nog steeds, blijkt uit het onderzoek van ResearchNed. Wat zijn de gevolgen voor die jongeren die een tussenjaar nemen en waarom is het ineens zo aantrekkelijk? 

Tom Dekker is beheerder van website www.studiekeuzemaken.nl, hij heeft in heel zijn carrière meer dan honderd jongeren geholpen aan een studiekeuze. Volgens hem zijn er meer positieve dan negatieve gevolgen van het nemen van een tussenjaar. ‘Een negatief gevolg is dat je een jaar later begint met werken en dat je dus een jaar later actief kan zijn op de arbeidersmarkt.’ Aan de andere kant zegt Dekker dat jongeren zo wel meer ervaring opdoen die ze op school niet zouden hebben opgedaan. ‘Als ze gaan reizen komen ze zichzelf tegen omdat ze op zichzelf gewezen zijn. Ze zijn meestal voor het eerst alleen in een onbekend land, dat vergt veel energie en moeite, uiteindelijk groeien ze en doen ze meer ervaring op.’

Nadenken over geld en studiekeuze
Op de vraag waarom een tussenjaar nu aantrekkelijker is, antwoordt Dekker dat jongeren door het leenstelsel worden gedwongen om beter na te denken over geld en hun studiekeuze dus ook beter moeten kunnen onderbouwen.  ‘De studiekeuze heeft nu meer gewicht en in het eerste jaar moet je veel studiepunten halen, je moet er dus meteen voor gaan. Deze druk zorgt ervoor dat jongeren sneller kiezen voor een tussenjaar.’ Daarnaast zijn er steeds meer organisaties die ideeën hebben over een invulling van een tussenjaar en er zo ook voor zorgen dat het nemen van een tussenjaar interessanter wordt.

Percentage jongeren die na de middelbare school een tussenjaar neemt. Bron: onderzoek ResearchNed.