De provincie Noord-Holland is een onderzoek aan het doen waarin auto’s communiceren met de weg en met elkaar. Zo kan de doorstroom in het verkeer bevorderd worden en wordt de kans op ongelukken kleiner. De term die aan dit initiatief gekoppeld wordt, is smart mobility. De vraag is echter of dit idee wel zo smart is.

Betrouwbaar

Lotte van Hees, communicatieadviseur van de provincie Noord-Holland, vertelt over de hackgevoeligheidvan de auto’s. “Eén van de belangrijke uitgangspunten voor deze nieuwe systemen is het zorgen voor een veilig en betrouwbaar systeem. Er is bij alle betrokken partijen veel aandacht voor veiligheid.” De afspraken op het gebied van veiligheid worden volgens Van Hees besproken op Europees niveau.

Mankementen

Veiligheid tegen hackers en technische veiligheid zijn belangrijke uitgangspunten volgens Van Hees. “Het systeem moet dusdanig ontworpen worden dat de kans op technische mankementen geminimaliseerd wordt en als er een mankement optreedt, dat het systeem dan op een veilige manier reageert.”

In het geval van file stopt de auto op tijd met rijden. De auto’s communiceren namelijk met elkaar over de onderlinge afstand en snelheid. De provincie Noord-Holland is nu aan het onderzoeken of de auto’s er ook voor kunnen zorgen dat het verkeer weer op gang komt. “We kijken zowel naar de effecten op de doorstroming als de verkeersveiligheid. Dat doen we zowel met een praktijktest op autowegen die we uitgevoerd hebben, als met aanvullende modelstudies.”

Zelfrijdend

Het concept heeft iets weg van de zelfrijdende auto, maar er zit toch een verschil in. Volgens Van Hees zijn de auto’s die gebruikt zijn voor het onderzoek niet zelfrijdend. “Alleen de volgafstand, dus het afremmen en optrekken van de auto’s werd automatisch geregeld, waardoor ze op vaste afstand konden rijden. Besturing van de auto’s in het onderzoek werd gedaan door normale bestuurders.”