Het aantal jongeren dat hun ouders in loon overtreft, is aan het afnemen. Dat blijkt uit cijfers die recent gepubliceerd zijn op ESB.nu (Economisch Statistische Berichten). De zogenaamde ‘inkomensmobiliteit’ neemt af, wat inhoudt dat het verschil in inkomen van ouder en kind kleiner wordt. Tussen 2005 en 2015 is het aantal jongeren dat meer dan hun ouders verdiende, gedaald van 54% naar 49%.

Daniël van Vuuren , hoogleraar Economics op Tilburg University, is een van de onderzoekers. Hij geeft antwoord op de vraag of we het nu werkelijk moeilijker hebben dan onze ouders.

Bron afbeelding: esb.nu

Jordi van Sluijs